N P van Wyk Louw-sentrum

Welkom

Die nalatenskapFoto-113_NPvanWykLouw-small van N.P. van Wyk Louw hou vir die FAK veral verband met die feit dat hy ’n uitsonderlike vermoë gehad het om in die geheel te dink. Anders verwoord, Van Wyk Louw was daartoe in staat om dinge wat oënskynlik in spanning met mekaar staan, in hul samehang raak te sien. Hy het met sy “liberale nasionalisme” daarin geslaag om die klem op die individu asook die lojaliteit teenoor die gemeenskap byeen te bring. Daarmee het Van Wyk Louw ’n idee-raamwerk aan Afrikaners nagelaat waarby vandag weereens aangeknoop kan word.

Waar sommige Afrikaners hul rug op die verlede keer om antwoorde te soek vir ons uitdagings, en ander weer slegs op die verlede fokus, was Van Wyk Louw se sentrale motief in sy werk om op beide te fokus en die beste uit tradisies en historiese suksesse te haal terwyl hy ’n vars toekomsingesteldheid bepleit het. Hierdie “oop gesprek” tussen die verlede, hede en toekoms is daarom die hooftaak en rigtinggewende tema van die N.P. van Wyk Louw-sentrum.

Eweneens het Van Wyk Louw deur sy werk as digter en akademikus brûe gebou tussen Nederland aan die een kant, en Afrikaans en Afrikaners andersyds. In 1950 word hy as buitengewone hoogleraar in die Afrikaanse taal, letterkunde en kultuur aan die Universiteit van Amsterdam aangestel. Hy was van 1950 tot 1958 woonagtig in Amsterdam en het ’n groot akademiese en persoonlike bydrae gelewer om die bande tussen Nederland, Afrikaans en Afrikaners te versterk. Daardeur het hy sy tradisie gestand gedoen om die verlede (Nederland) met die hede en toekoms (Afrikaners en hul taal) te trou