Afrikaners in die branding

Afrikaners in die branding

Titel: Afrikaners in die branding: NP van Wyk Louw se “Kultuur en krisis” vandag

Outeur: JC Steyn

Prys: R50

Verskyningsdatum: Julie 2015

ISBN: 978-0-620-66842-2

Formaat: 260 x 200 mm

Aantal bladsye: 46

 

In sy essay-reeks, “Kultuur en Krisis”, onderskei NP van Wyk Louw tussen drie tipes krisisse wat ’n volk in die gesig kan staar. Die eerste is eksterne krisisse soos militêre verowering en demografiese marginalisering. Die ander twee is interne krisisse: die krisis van wanhoop en oorlewing deur onreg. Dit is kenmerkend van sodanige krisisse dat klein volke dikwels magteloos is in die aangesig van eksterne krisisse; lede van die volk dink en tree nooit eenparig op in krisisse nie, deels as gevolg van die aantrekkingskrag van idees wat hul oorlewing bedreig, sowel as die groot invloed van meningsvormers. NP van Wyk Louw se siening van die krisis te oorleef by wyse van onreg, het bygedra tot die beëindiging van hierdie krisis vir Afrikaners. Die eerste twee krisisse het akuut gebly. Jaap Steyn ondersoek hierdie krisisse, en doen dit in samewerking met die republikeinse argument van denkers soos Danie Goosen en Koos Malan.

JC (Jaap) Steyn is bekend as biograaf en kultuurhistorikus, en het gedurende sy loopbaan onder meer as joernalis, skrywer en dosent aan verskeie Suid-Afrikaanse universiteite gewerk. Steyn is in 1938 in die Fouriesburg-distrik gebore. Hy het hier en later in die distrik Petrus Steyn as boerseun grootgeword. Ná skool het hy aan die Universiteit van die Oranje-Vrystaat studeer waar hy ’n BA-graad in Afrikaans-Nederlands en Duits verwerf het. Hy het later ’n MA-graad (cum laude) in Afrikaans en Nederlands behaal. Hierna het hy aan die Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam gaan studeer waar hy in 1966 sy doktorale eksamen (cum laude) in algemene taalwetenskap afgelê het.

Verskeie werke het uit sy pen verskyn, waaronder biografieë van NP van Wyk Louw (1998) en Piet Cillié (voormalige redakteur van Die Burger) (2002). Hy het talle bydraes oor taal-, uitgewers- en persgeskiedenis in vaktydskrifte en koerante gepubliseer.