Archive by Author

Nihilisme en gemeenskap

Rede gehou by die Instituut vir Grondslae-ondersoek, Sosiale Wetenskappe, Noordwes-Universiteit op 28 Julie 2010 Om ons eie tyd as ‘nihilisties’ te beskryf, is gewis nie ’n vreeslike oorspronklike ding om te doen nie. Daar word immers reeds vanaf die einde van die 18de eeu – dit is reeds vanaf die hoogtepunt van die moderne Verligting […]

Apartheid in perspektief

Voordrag gelewer by Solidariteit     Inleiding Die begrip “Misdaad teen die mensdom” Wording van die begrip misdaad teen die mensdom Die begrip van ’n misdaad teen die mensdom, het volgens Bassiouni[1] die eerste keer in 1907 in die aanhef tot die Haagse Konvensie, wat die gewoontereg rakende gewapende konflik gekodifiseer het. Na die Eerste […]

Die ontpolitisering van Afrikaans deur ‘n Nasionale Strategie vir Afrikaans

Bydrae gelewer tydens Roots-konferensie by Universiteit van Wes-Kaapland, 22-23 September 2009 Dit is inderdaad in die hoogs gepolitiseerde omgewing van die nuwe SA nie heeltemal so maklik om te praat oor ‘n onderwerp soos “Die ont-politisering van Afrikaans” nie. As Afrikaans by hierdie onderwerp betrek word, word dan by implikasie gesê dat die gebruik van […]

Afrikaneridentiteit, Orania en die politieke werklikhede van Suid-Afrika

Op die oog af mag dit lyk asof ‘n bespreking van Afrikaneridentiteit, Orania en die politieke werklikhede van Suid-Afrika oor drie gegewe groothede handel; oor Afrikaners, Orania en Suid-Afrika. Hoewel ek juis van dié standpunt wil uitgaan, kan ek dit net doen as ek eers aantoon dat dit in werklikheid glad geen vanselfsprekende standpunt is […]