Archive by Author
Prof-van-Vollenhoven-FAK-geskiedenis-NP-van-wyk-louw

Die toekoms van skoolgeskiedenis – Prof. Anton van Vollenhoven

Die FAK en die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns het tydens ‘n onlangse oggendsimposium die tema “Die toekoms van skoolgeskiedenis” onder die loep geneem. Dit is gedoen in die lig van die Departement van Basiese Onderwys se voorneme om ‘n nuwe Geskiedeniskurrikulum vir skole daar te stel en ook teen 2023 Geskiedenis as skoolvak verpligtend tot […]

Fransjohan_pretorius_FAK_geskiedenis

Die toekoms van skoolgeskiedenis – Prof. Fransjohan Pretorius

Die FAK en die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns het tydens ‘n onlangse oggendsimposium die tema “Die toekoms van skoolgeskiedenis” onder die loep geneem. Dit is gedoen in die lig van die Departement van Basiese Onderwys se voorneme om ‘n nuwe Geskiedeniskurrikulum vir skole daar te stel en ook teen 2023 Geskiedenis as skoolvak […]

Nasiebou_FAK_Elirea_Bornman

Die reënboognasie versus die kleure van die reënboog: Deel 2 – Prof. Elirea Bornman

Modelle vir nasiebou en postkoloniale Afrika In die vorige artikel in hierdie reeks onder die opskrif “Teorieë oor en benaderings tot nasiebou” is gewys op die kritiek teen modernistiese nasiebou. In hierdie artikel word gefokus op modelle van nasiebou en hoe dit in Afrika sedert die postkoloniale tydperk toegepas is. Volgens Dersso word twee vorme […]

Nasiebou_FAK_Elirea_Bornman

Die reënboognasie versus die kleure van die reënboog: Deel 1 – Prof. Elirea Bornman

Weens die aktualiteit van die begrip “nasiebou” in die Suid-Afrikaanse konteks, word binne die volgende paar maande ’n reeks artikels in Standpunte geplaas wat hieroor handel. Die skrywer is prof. Elirea Bornman wat tydens haar intreerede by UNISA hierop gefokus het. In 2013 is die inhoud van haar intreerede in ’n FAK-publikasie onder die titel […]

laterale_denke_FAK_NP_van_Wyk_Louw

’n Voordeel wat ons nie mag prysgee nie – Christoff van Wyk

’n Boer maak ’n plan. Dié gesegde word al vir dekades lank van geslag tot geslag oorgedra en spruit voort uit die vindingrykheid wat Afrikaners al aan die dag moes lê om uitdagings in Suid-Afrika te oorkom om hier te oorleef. Kreatiewe denke en probleemoplossing is ’n kenmerk van Afrikaners se denkraamwerk en algemene mondering […]

Johannes_Brand_FAK_NP_van_Wyk_Louw

“ALLES SAL REGKOM, AS ELKEEN SY PLIG DOEN” – Dr. Danie Langner

Op Saterdag 14 Julie het die Ou Presidensie Historiese Vereniging in Bloemfontein saam met ander kultuurorganisasies die sterfdag van President Brand, 130 jaar gelede, herdenk. Die FAK was betrokke by die projek om president Brand se graf en familiekerkhof te beveilig in die erg verwaarloosde President Brand-begraafplaas. Johannes Henricus Brand was die oudste seun van […]

Antwerpen_stasie_FAK_NP_van_Wyk_Louw

Over minderheden en hun culturele identiteit – Francis Van den Eynde

Meegaande artikel is aan ons verskaf met die vriendelike samewerking van meneer Jan GR Verleysen, Algemeen voorzitter Marnixring Internationale Serviceclub. Ten gevolge van allerlei omstandigheden, zoals onder andere oorlogen en expansiedrang, hebben de grenzen die landen van mekaar scheiden door de eeuwen heen praktisch allemaal heel wat verschuivingen ondergaan. In sommige gevallen werden die grenzen […]

Erfenisstigting_FAK_NP_van_Wyk_Louw

Wat vandag verlore gaan, kan nie môre gered word nie! – Estelle Pretorius

Hierdie slagspreuk van die Erfenisstigting is baie wyd en geld beslis nie net vir ons kultuurerfenis nie.  Tog is dit gelaai en omarm dit alle vorme van ons erfenis – ons tasbare roerende erfenis soos kunsskatte, kultuurhistories-belangrike voorwerpe, ons argiewe en biblioteke; die nie-roerende tasbare erfenis soos ons monumente, historiese geboue en grafte asook ons […]

FAK_NP_van_Wyk_Louw_lewende_geskiedenis

Waarop roem jy? – Christoff van Wyk

In 2015 is ’n ministeriële werkkomitee aangestel om ondersoek in te stel na die geskiktheid van die huidige geskiedeniskurrikulum asook die moontlikheid daarvan om geskiedenis ’n verpligte vak tot matriek te maak. Die bevindinge van hierdie komitee is onlangs bekendgestel, maar voordat daarna gekyk word, moet enige persoon wat oor die aanbieding van geskiedenis wil […]

NP VAN WYK LOUW dr danie langner die stem langenhoven

REPLIEK: Die FAK se versoek rakende “Die Stem”, in perspektief – Dr. Danie Langner

In ʼn ope brief aan dr. Danie Langner, besturende direkteur van die FAK, het ʼn artikelskrywer by Netwerk 24, Willemien Brümmer, onlangs die stelling gemaak dat “Die Stem” nie deur pres. Ramaphosa aan die FAK teruggegee kan word (soos dr. Langner namens die FAK versoek nie) aangesien dit nooit in die eerste plek aan dié […]