Oor Gemeenskap en Plek – Anderkant die onbehae

Oor Gemeenskap en Plek – anderkant die onbehae is deur prof. Danie Goosen geskryf en word deur die FAK se NP van Wyk Louw-sentrum uitgegee. Elke hoofstuk word opgesom en hier geplaas om sodoende debat oor die relevante temas wat in die boek vervat is te stimuleer. Die boek is deur die FAK se NP van Wyk Louw-sentrum uitgegee en kan bestel word deur op die voorblad hieronder te kliek.

 Inleiding & Hoofstuk 1 – Onbehae en hoop
Hoofstuk 2 – Mede-verskyning en gemeenskaplike sake
Hoofstuk 3 – Spore van gemeenskap
Hoofstuk 4 – Gemeenskap en nabootsing
Hoofstuk 5 – Gemeenskap en werklikheid
Hoofstuk 6 – Monsters en mense
Hoofstuk 7 – ’n Gedifferensieerde gemeenskap
Hoofstuk 8 – Verskillende gemeenskappe
Hoofstuk 9 – Die vraag na die geheel
Hoofstuk 10 – Oorsprong en doel
Hoofstuk 11 – Gemeenskap en die geskenk
Hoofstuk 12 – Substansie en ekstatiese verhouding
Hoofstuk 13 – Moderniteit en modernisme
Hoofstuk 14 – Verandering van vorm en doel
Hoofstuk 15 – Die drie golwe van die modernisme
Hoofstuk 16 – Politieke gemeenskap versus soewereine staat
Hoofstuk 17 – Staat en gemeenskap
Hoofstuk 18 – Inleidende opmerkings
Hoofstuk 19 – Tradisie en modernisme in Die uur van verlange
Hoofstuk 20 – Republikeinse Afrikaners
Hoofstuk 21 – ’n Sin vir plek
Hoofstuk 22 – Selfstandige handeling