Archive | Afrikaanse Taal RSS feed for this section
Afrikaans by die UV

Nieuwe taalstrijd in Zuid-Afrika – Prof. Jaap Steyn

Soos verskyn op die Vlaamse webblad Doorbraak Een belangrijke reden voor onvrede en ongenoegen onder Afrikaanstaligen in Zuid-Afrika, is de behandeling van de Afrikaanse taal door het huidige bewind onder het African National Congress (ANC). Tegenwoordig is Engels de officiële taal terwijl Afrikaans, wat voorheen dezelfde status genoot, voortdurend wordt benadeeld. Dit dwingt Afrikaners tot […]

Afrikaans en die burgerlike samelewing

Internasionale Moedertaaldag word jaarliks op die 21ste Februarie gevier. Die oorsprong hiervan is studenteprotesaksies in Bengale in 1952. In 1948 het die goewerneur-generaal van Pakistan aangekondig dat Urdu voortaan die enigste ampstaal en taal van onderrig in Oos-Bengale sou wees. In dié gebied was Bengali die moedertaal van meerderheid inwoners en op 21 Februarie 1952 […]