Archive | Afrikaanse Universiteite RSS feed for this section
Doodsklok vir Afrikaans lui by die Universiteit van die Vrystaat

Doodsklok vir Afrikaans lui by die Universiteit van die Vrystaat

deur Prof. Hennie van Coller  Daar woed in die afgelope tyd weer ’n druk debat rondom Afrikaans en (veral) sy hoër funksies. Sonder sy hoër funksies (soos die gebruik van die taal in die regswese, politiek, media en onderwys) is ’n taal geen volwaardige standaardtaal nie. Veral oor Afrikaans as onderrigtaal op universiteit én op […]

Universiteitswese in Suid-Afrika en die Afrikaner deel 2

Universiteitswese in Suid-Afrika en die Afrikaner (deel 1) – Dr. Morné Diedericks

Goosen (2014) maak in sy artikel “Afrikaanse universiteit en ʼn plurale demokrasie” die volgende standpunt: Die meerderheidsregering is “besig om stukkie vir stukkie die ware grondslae van die plurale demokrasie te vernietig. En ons steeds vaster aan die greep van die totalitêre gees te bind.” Op hierdie standpunt van Goosen bou ek verder in hierdie […]

Het apartheid Afrikaanse universiteite geskep?

Persepsies:   “Afrikaanse universiteite is geskep om Afrikaner-intellektuele op te lei in diens van apartheid.” “Afrikaanse universiteite is ’n direkte gevolg van die apartheidsbeleid dat universiteite gesegregeer word op grond van ras en onvermydelik ook taal.” Bogenoemde twee stellings is albei in alle erns gemaak in debatte oor die voertale van Afrikaanse universiteite. Hulle is […]

np-van-wyk-louw-danie-goosen

Afrikaanse universiteite en ‘n plurale demokrasie – Prof. Danie Goosen

Suid-Afrika, word dikwels gesê, is ’n demokratiese land. Suid-Afrikaners gaan immers gereeld na die stembus toe, ons het ’n (relatief) onafhanklike regbank, menseregte word (ten minste in teorie) gerespekteer, en ons het (nog) sterk burgerlike instellinge. Maar, en dit is die kritiese vraag, is hierdie dinge genoeg om van Suid-Afrika werklik ’n volwaardige – plurale […]

Belha die rustelose spook

Oor blootstelling, identiteit en ontgroening – Prof. Danie Goosen

Afrikaners wat mekaar opsoek, word dikwels gewaarsku – meestal deur ander Afrikaners – dat hulle nie hulself in ’n laer moet terugtrek nie. Laertrekkery isoleer jou, word gesê, dit voorkom dat jy aan die wêreld “daar buite” deelneem. Hoe moet hierdie waarskuwing verstaan word? Onttrek Afrikaners wat mekaar se geselskap opsoek hulself tegelyk van die […]

np-van-wyk-louw-marinus-wiechers

Die grondwetlike posisie van Afrikaans as Hoëronderwystaal – Prof. Marinus Wiechers

Wat die algemene juridiese posisie van Afrikaans op universiteit betref, word twee vrae aan die orde gestel: Is dit grondwetlik toelaatbaar om universiteite te hê waarin onderrig oorwegend in ’n amptelike taal behalwe Engels aangebied word, meer spesifiek onderrig in Afrikaans – en indien wel, onder welke voorwaardes? Is daar ’n (grondwetlike) vereiste dat Suid-Afrikaanse […]

Ekonomiese strategie vir Afrikaans

Die toekoms van Afrikaans op die NWU-Puk – Henk Schalenkamp

Die onverdiende negatiewe aandag wat die Noordwes-universiteit van die media gekry het en gelei het tot die gewraakte Wessels-verslag het die toekoms van die laaste volwaardige Afrikaanse kampus in Suid-Afrika in die spervuur geplaas. Die reaksie van minister Blade Nzimande was voorspelbaar en hy maak openlik en op tipies revolusionêre wyse gebruik van die geleentheid. […]

np-van-wyk-louw-wessels-verslag

Die nadraai van die Wessels-verslag – Willie Spies

Op 22 Februarie vanjaar het die land se Afrikaanse oggendkoerante sogenaamd “onthullende nuus” gepubliseer omtrent wat verkeerdelik deur die betrokke koerante bestempel is as ’n Nazi-saluut by die Potchefstroom-kampus van die Noordwes-Universiteit. Die publikasie het skok-golwe deur die land gestuur. Die uitstekend bestuurde Noord-Wes Universiteit, wat die afgelope dekade daarin kon slaag om ’n wêreldklas […]