Archive | Boekbespreking RSS feed for this section
Nasiebou_FAK_Elirea_Bornman

Die reënboognasie versus die kleure van die reënboog: Deel 6 – Prof. Elirea Bornman

Nasiebou in Suid-Afrika: die pad vorentoe Hierdie artikel is die laaste in ’n reeks deur prof. Elirea Bornman van die Departement Kommunikasiewetenskap aan Unisa. Die artikels is vir plasing voorberei deur die NP van Wyk Louw-navorsingsentrum van die FAK. Die Suid-Afrikaanse samelewing is na sowat 20 jaar van demokrasie steeds ’n erg verdeelde en heterogene […]

Nasiebou_FAK_Elirea_Bornman

Die reënboognasie versus die kleure van die reënboog: Deel 5 – Prof. Elirea Bornman

Die voortbestaan van subnasionale identifisering Alhoewel dit waar is dat etniese en rassebewustheid tydens apartheid gemanipuleer en versterk is, kan apartheidsmanipulering volgens Ramsamy (2007) nie ’n verklaring bied vir die voortbestaan van etniese, rasse- en ander identiteite in die postapartheid-Suid-Afrika nie. Inteendeel, die bekende politieke wetenskaplike, Donald Horowitz, het reeds in 1991 voorspel dat die […]

Nasiebou_FAK_Elirea_Bornman

Die reënboognasie versus die kleure van die reënboog: Deel 4 – Prof. Elirea Bornman

Ekonomiese ontwikkeling Ekonomiese prosesse van modernisering en ontwikkeling word feitlik deurgaans met die idee van nasiebou geassosieer. Dit is byna vanselfsprekend dat eenheid en harmonie nie binne ’n omgewing van armoede en wanhoop kan bestaan nie. Die nuwe Suid-Afrikaanse leierskap het dit goed verstaan en onmiddellik begin met grootskaalse ekonomiese beplanning ten einde ekonomiese ongelykhede […]

Nasiebou_FAK_Elirea_Bornman

Die reënboognasie versus die kleure van die reënboog: Deel 3 – Prof. Elirea Bornman

Die oproep om nasiebou het sedert die aanbreek van die nuwe politieke bedeling in Suid-Afrika ’n baie prominente plek ingeneem. Die nuut verkose ANC regering het begin om fragmente uit die verlede, soos groepverskille, “etniese tuislande” asook grootskaalse ongelykheid en klasverskille te herkonstrueer. Dit is egter moeilik om te verstaan hoe die ANC nasiebou konseptualiseer […]

Nasiebou_FAK_Elirea_Bornman

Die reënboognasie versus die kleure van die reënboog: Deel 2 – Prof. Elirea Bornman

Modelle vir nasiebou en postkoloniale Afrika In die vorige artikel in hierdie reeks onder die opskrif “Teorieë oor en benaderings tot nasiebou” is gewys op die kritiek teen modernistiese nasiebou. In hierdie artikel word gefokus op modelle van nasiebou en hoe dit in Afrika sedert die postkoloniale tydperk toegepas is. Volgens Dersso word twee vorme […]

Nasiebou_FAK_Elirea_Bornman

Die reënboognasie versus die kleure van die reënboog: Deel 1 – Prof. Elirea Bornman

Weens die aktualiteit van die begrip “nasiebou” in die Suid-Afrikaanse konteks, word binne die volgende paar maande ’n reeks artikels in Standpunte geplaas wat hieroor handel. Die skrywer is prof. Elirea Bornman wat tydens haar intreerede by UNISA hierop gefokus het. In 2013 is die inhoud van haar intreerede in ’n FAK-publikasie onder die titel […]

NP van Wyk Louw Pierneef

OPSOMMING: Oor Gemeenskap en Plek – Hoofstuk 8

Oor Gemeenskap en Plek – Hoofstuk 8 Verskillende Gemeenskappe deur Victor Correia “Het ons vandag met ’n vreemde mengsel van sowel die matriargale monisme as die partriargale gnostisisme te doen? Kan die heersende globale ekonomiese orde as ’n verre afskaduwing van sowel die matriargale versamelaarsekonomie as die gnostiese vyandskap téén die aardse beskou word?”   […]

NP van Wyk Louw Pierneef

OPSOMMING: Oor Gemeenskap en Plek – Hoofstuk 7

Oor Gemeenskap en Plek – Hoofstuk 7 ‘n Gedifferensieerde gemeenskap deur Victor Correia Gemeenskappe wat nie ruimte vir die veelheid in hulself skep nie, word deur suurstoftekort gekenmerk (Goosen, 2015:116) In hierdie kort, maar belangrike, hoofstuk bespreek Goosen verskeie verhoudinge. Die verhouding van gemeenskap en individu, van gemeenskappe onderling en van die gemeenskap se verhouding […]

NP van Wyk Louw Pierneef

OPSOMMING: Oor Gemeenskap en Plek – Hoofstuk 6

Oor Gemeenskap en Plek: Hoofstuk 6 Monsters en mense deur Victor Correia “Gee die tradisie in sy antwoord op die monsteragtige dialektiese kontinuïteit daaraan? ‘Nee,’ lui die antwoord uit die tradisie. Die dialektiek van die monsteragtige word in stand gehou deur die aanvaarding van ’n belangrike vooronderstelling, naamlik dat die monsteragtige ontologies ’n ‘substantiewe’ mag […]