Archive | Boekbespreking RSS feed for this section
NP van Wyk Louw Pierneef

OPSOMMING: Oor Gemeenskap en Plek – Hoofstuk 3

Oor Gemeenskap en Plek: Hoofstuk 3 Spore van gemeenskap deur Victor Correia   Die Afrikaner het ’n sterk gemeenskapsgevoel onder hulle gehad. Waar daar vandag gewoonlik gevra word watter beroep iemand beoefen, het die ou mense gewoonlik gevra: “Waar kom jy vandaan?” waarna die familiebande uitgelê is. Ten grondslag hiervan was die veronderstelling dat ’n […]

NP van Wyk Louw Kultuurvryheid

OPSOMMING: Kultuurvryheid en selfbestuur – Hoofstuk 2

Hoofstuk 2 ’n Menseregteraamwerk om Afrika se taalminderhede te beskerm – Innocent Maja deur Christoff van Wyk In dié hoofstuk van Kultuurvryheid en selfbestuur, bespreek Innocent Maja die wyse waarop kultuurgroepe in Afrika, dikwels primêr op grond van hul taal geïdentifiseer word en hoe nuwe en bestaande wetgewing gebruik en verbreed kan word om taalminderhede […]

NP van Wyk Louw Pierneef

OPSOMMING: Oor Gemeenskap en Plek – Hoofstuk 2

Oor Gemeenskap en Plek: Hoofstuk 2 Mede-verskyning en gemeenskaplike sake deur Victor Correia   Met mede-verskyning en gemeenskaplike sake word die dinamiese en statiese vorme van menslike interaksie bedoel. Mede-verskyning vind plaas waar individue “bo-oor ons eie individuele grense uitreik en in verhouding met andere tree”,[1] terwyl gemeenskaplike sake op die “substantiewe, stabiele of konstante”[2] […]

NP van Wyk Louw Kultuurvryheid

OPSOMMING: Kultuurvryheid en selfbestuur – Hoofstuk 1

Hoofstuk 1 Outonomie vir verspreide kultuurgroepe: Is die kultuurraad-geesteskind van Bauer en Renner relevant in die moderne era? – Bertus de Villiers deur Christoff van Wyk In hierdie hoofstuk van Kultuurvryheid en selfbestuur, bespreek Bertus de Villiers die moontlike oplossing wat kultuurrade kan verskaf vir die probleem van ongelykheid tussen kultuurgroepe en veral waar hierdie […]

oo -gemeenskap en plek

OPSOMMING: Oor Gemeenskap en Plek – Inleiding & Hoofstuk 1

Oor gemeenskap en plek: Inleiding deur Victor Correia In prof. Danie Goosen se boek Oor gemeenskap en plek word verduidelik waarom gemeenskapsverbintenisse wêreldwyd onder die druk van multikulturele globalisme staan. In sy inleidende hoofstuk verwys hy na die kwessie van “spoed” in die moderne lewe. Verbintenisse van ou gemeenskappe word as spoedvertragers beskou wat die […]