Archive | Gemeenskap RSS feed for this section
FAK_Andries_Pretorius_Geloftedag_Dirk_Hermann_Brits

1838 – Julius ken jy Johanna van der Merwe? – Dr. Dirk Hermann

Geloftedag toespraak gelewer deur dr. Dirk Hermann op 16 Desember 2018 te Brits. 17 Februarie 1838. ʼn Doodsnag – onverwags. Die Zoeloe-impi’s is oral. Hulle skreeu; vroue skreeu; kinders skreeu en babas huil. Klein Johanna van der Merwe gee nog koeëls vir haar pa aan en toe is hy dood en sy sien haar familie […]

Daan_Potgieter_geskiedenis_FAK_Afrikaans

Die toekoms van skoolgeskiedenis – Mnr. Daan Potgieter

Die FAK en die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns het tydens ‘n onlangse oggendsimposium die tema “Die toekoms van skoolgeskiedenis” onder die loep geneem. Dit is gedoen in die lig van die Departement van Basiese Onderwys se voorneme om ‘n nuwe Geskiedeniskurrikulum vir skole daar te stel en ook teen 2023 Geskiedenis as skoolvak verpligtend tot […]

fopnuus_NP_van_wyk_louw_fak_facebook

Samenzweringsdenken: Deel 2 – Jurgen Ceder

In mijn vorige bijdrage (deel 1) wees ik op de vele factoren die complottheorieën zo aantrekkelijk maken. Helaas zijn er een aantal fundamentele redenen waarom die verklaringen zelden of nooit kloppen. De onderstaande argumenten gelden in de eerste plaats voor het schoolvoorbeeld van alle complottheorieën: het idee dat niet Osama Bin Laden en zijn makkers […]

prof_johan_wassermann_fak_skoolgeskiedenis

Die toekoms van skoolgeskiedenis – Prof. Johan Wassermann

Die FAK en die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns het tydens ‘n onlangse oggendsimposium die tema “Die toekoms van skoolgeskiedenis” onder die loep geneem. Dit is gedoen in die lig van die Departement van Basiese Onderwys se voorneme om ‘n nuwe Geskiedeniskurrikulum vir skole daar te stel en ook teen 2023 Geskiedenis as skoolvak verpligtend tot […]

fopnuus_NP_van_wyk_louw_fak_facebook

Samenzweringsdenken: Deel 1 – Jurgen Ceder

Blijkens de  resultaten van  het  onderzoeksbureau IFOP zou  80 procent van  de Fransen  in minstens één  samenzweringstheorie geloven. Zo denkt 55  procent van de Fransen dat hun regering samenspant met de farmaceutische industrie om de gevaren van vaccins te verzwijgen. Niet minder dan 16 procent is ervan overtuigd dat de maanlandingen nooit hebben plaatsgevonden. En […]

Prof-van-Vollenhoven-FAK-geskiedenis-NP-van-wyk-louw

Die toekoms van skoolgeskiedenis – Prof. Anton van Vollenhoven

Die FAK en die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns het tydens ‘n onlangse oggendsimposium die tema “Die toekoms van skoolgeskiedenis” onder die loep geneem. Dit is gedoen in die lig van die Departement van Basiese Onderwys se voorneme om ‘n nuwe Geskiedeniskurrikulum vir skole daar te stel en ook teen 2023 Geskiedenis as skoolvak verpligtend tot […]

Nasiebou_FAK_Elirea_Bornman

Die reënboognasie versus die kleure van die reënboog: Deel 2 – Prof. Elirea Bornman

Modelle vir nasiebou en postkoloniale Afrika In die vorige artikel in hierdie reeks onder die opskrif “Teorieë oor en benaderings tot nasiebou” is gewys op die kritiek teen modernistiese nasiebou. In hierdie artikel word gefokus op modelle van nasiebou en hoe dit in Afrika sedert die postkoloniale tydperk toegepas is. Volgens Dersso word twee vorme […]

Nasiebou_FAK_Elirea_Bornman

Die reënboognasie versus die kleure van die reënboog: Deel 1 – Prof. Elirea Bornman

Weens die aktualiteit van die begrip “nasiebou” in die Suid-Afrikaanse konteks, word binne die volgende paar maande ’n reeks artikels in Standpunte geplaas wat hieroor handel. Die skrywer is prof. Elirea Bornman wat tydens haar intreerede by UNISA hierop gefokus het. In 2013 is die inhoud van haar intreerede in ’n FAK-publikasie onder die titel […]

laterale_denke_FAK_NP_van_Wyk_Louw

’n Voordeel wat ons nie mag prysgee nie – Christoff van Wyk

’n Boer maak ’n plan. Dié gesegde word al vir dekades lank van geslag tot geslag oorgedra en spruit voort uit die vindingrykheid wat Afrikaners al aan die dag moes lê om uitdagings in Suid-Afrika te oorkom om hier te oorleef. Kreatiewe denke en probleemoplossing is ’n kenmerk van Afrikaners se denkraamwerk en algemene mondering […]

Johannes_Brand_FAK_NP_van_Wyk_Louw

“ALLES SAL REGKOM, AS ELKEEN SY PLIG DOEN” – Dr. Danie Langner

Op Saterdag 14 Julie het die Ou Presidensie Historiese Vereniging in Bloemfontein saam met ander kultuurorganisasies die sterfdag van President Brand, 130 jaar gelede, herdenk. Die FAK was betrokke by die projek om president Brand se graf en familiekerkhof te beveilig in die erg verwaarloosde President Brand-begraafplaas. Johannes Henricus Brand was die oudste seun van […]