Archive | Geskiedkundig RSS feed for this section
FAK_Andries_Pretorius_Geloftedag_Dirk_Hermann_Brits

1838 – Julius ken jy Johanna van der Merwe? – Dr. Dirk Hermann

Geloftedag toespraak gelewer deur dr. Dirk Hermann op 16 Desember 2018 te Brits. 17 Februarie 1838. ʼn Doodsnag – onverwags. Die Zoeloe-impi’s is oral. Hulle skreeu; vroue skreeu; kinders skreeu en babas huil. Klein Johanna van der Merwe gee nog koeëls vir haar pa aan en toe is hy dood en sy sien haar familie […]

Daan_Potgieter_geskiedenis_FAK_Afrikaans

Die toekoms van skoolgeskiedenis – Mnr. Daan Potgieter

Die FAK en die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns het tydens ‘n onlangse oggendsimposium die tema “Die toekoms van skoolgeskiedenis” onder die loep geneem. Dit is gedoen in die lig van die Departement van Basiese Onderwys se voorneme om ‘n nuwe Geskiedeniskurrikulum vir skole daar te stel en ook teen 2023 Geskiedenis as skoolvak verpligtend tot […]

prof_johan_wassermann_fak_skoolgeskiedenis

Die toekoms van skoolgeskiedenis – Prof. Johan Wassermann

Die FAK en die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns het tydens ‘n onlangse oggendsimposium die tema “Die toekoms van skoolgeskiedenis” onder die loep geneem. Dit is gedoen in die lig van die Departement van Basiese Onderwys se voorneme om ‘n nuwe Geskiedeniskurrikulum vir skole daar te stel en ook teen 2023 Geskiedenis as skoolvak verpligtend tot […]

Prof-van-Vollenhoven-FAK-geskiedenis-NP-van-wyk-louw

Die toekoms van skoolgeskiedenis – Prof. Anton van Vollenhoven

Die FAK en die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns het tydens ‘n onlangse oggendsimposium die tema “Die toekoms van skoolgeskiedenis” onder die loep geneem. Dit is gedoen in die lig van die Departement van Basiese Onderwys se voorneme om ‘n nuwe Geskiedeniskurrikulum vir skole daar te stel en ook teen 2023 Geskiedenis as skoolvak verpligtend tot […]

Fransjohan_pretorius_FAK_geskiedenis

Die toekoms van skoolgeskiedenis – Prof. Fransjohan Pretorius

Die FAK en die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns het tydens ‘n onlangse oggendsimposium die tema “Die toekoms van skoolgeskiedenis” onder die loep geneem. Dit is gedoen in die lig van die Departement van Basiese Onderwys se voorneme om ‘n nuwe Geskiedeniskurrikulum vir skole daar te stel en ook teen 2023 Geskiedenis as skoolvak […]

Johannes_Brand_FAK_NP_van_Wyk_Louw

“ALLES SAL REGKOM, AS ELKEEN SY PLIG DOEN” – Dr. Danie Langner

Op Saterdag 14 Julie het die Ou Presidensie Historiese Vereniging in Bloemfontein saam met ander kultuurorganisasies die sterfdag van President Brand, 130 jaar gelede, herdenk. Die FAK was betrokke by die projek om president Brand se graf en familiekerkhof te beveilig in die erg verwaarloosde President Brand-begraafplaas. Johannes Henricus Brand was die oudste seun van […]

Erfenisstigting_FAK_NP_van_Wyk_Louw

Wat vandag verlore gaan, kan nie môre gered word nie! – Estelle Pretorius

Hierdie slagspreuk van die Erfenisstigting is baie wyd en geld beslis nie net vir ons kultuurerfenis nie.  Tog is dit gelaai en omarm dit alle vorme van ons erfenis – ons tasbare roerende erfenis soos kunsskatte, kultuurhistories-belangrike voorwerpe, ons argiewe en biblioteke; die nie-roerende tasbare erfenis soos ons monumente, historiese geboue en grafte asook ons […]

FAK_NP_van_Wyk_Louw_lewende_geskiedenis

Waarop roem jy? – Christoff van Wyk

In 2015 is ’n ministeriële werkkomitee aangestel om ondersoek in te stel na die geskiktheid van die huidige geskiedeniskurrikulum asook die moontlikheid daarvan om geskiedenis ’n verpligte vak tot matriek te maak. Die bevindinge van hierdie komitee is onlangs bekendgestel, maar voordat daarna gekyk word, moet enige persoon wat oor die aanbieding van geskiedenis wil […]

NP VAN WYK LOUW SA AKADEMIE MUSEUMS

Die stand van museums in Suid-Afrika – SA Akademie vir Wetenskap en Kuns

Dit is ’n voldonge feit dat Suid-Afrikaanse museums as bewaarders of beskermers van onder meer Westerse kultuurgoedere, en die daarmee gepaardgaande kultuurbewussyn, in ’n krisis verkeer. Ongelukkig word dié situasie nie in die algemene diskoers in Suid-Afrika erken of raakgesien nie. ’n Onlangse opname by ongeveer 200 museums wat landwyd besoek is, het getoon dat […]

NP VAN WYK LOUW GESKIEDENIS

Die noodsaak van objektiewe geskiedskrywing en interpretasie – Evelyn Ferreira

Die debat oor wat nou eintlik die “regte geskiedenis” van Suid-Afrika is, heers al vir jare. Kyk ’n mens na titels van gesaghebbende werke wat al oor die Suid-Afrikaanse geskiedenis geskryf is, bestaan daar ’n wye verskeidenheid. In 2018 is die oproepe tot die noodsaak van ’n “gebalanseerde” geskiedenis van Suid-Afrika egter steeds hoorbaar. ’n […]