Archive | Geskiedkundig RSS feed for this section
MT Steyn-standbeeld op UV-kampus

Staan of skuif – Dr. Danie Langner

President Marthinus Theunis Steyn sou die laaste Afrikaner wees wat bloot ter wille van vrede ’n polities korrekte kniebuig voor radikale eise maak. Daarvan getuig sy standbeeld voor die hoofgebou van die Vrystaatse Universiteit. Die beeld, twee maal die lewensgrootte van President Steyn, is ’n skepping van Anton van Wouw. Dit toon President Steyn wat […]

NP VAN WYK LOUW MUSEUMS

Museums in Suid-Afrika en die bewaring van Westerse kultuurgoedere – Evelyn Ferreira

Die Mouseion van Alexandrië in antieke Egipte was die tuiste van musiek en poësie en het beskik oor ʼn skool vir filosowe en ʼn biblioteek asook ʼn bewaarplek vir tekste. Dus ʼn navorsingsinstituut gelykstaande aan wat ons vandag ʼn universiteit sou noem. Die Koninklike Biblioteek van Alexandrië, as onderafdeling van die Mouseion, was een van […]

NP van Wyk Louw Piet Uys Bybel

Luther, die Reformasie en die storie van drie Bybels in Afrika – Christoff van Wyk

Foto: Marmerfries in die Voortrekkermonument van die Britse vrederegter, Thomas Phillips wat ‘n Statenvertaling van die Bybel aan Koos (JJ) Uys oorhandig namens die Britse setlaars van Grahamstad voor hulle die Oosgrens sou verlaat om die onbekende Noorde in te trek. Hierdie artikel word met vergunning van Die Boodskapper, die AP Kerk se maandelikse tydskrif, geplaas […]

np-van-wyk-louw-irene-konsentrasiekamp

Van gemeenskap tot stad – Dr. Danie Langner

Die STORIE VAN ’n Konsentrasiekamp, drie treinstasies,  ’n poskoetsroete en twee vliegvelde Foto: Bothalaan verby Groenkloof in 1907 ‘n Gemeenskap word gebore Centurion, soos wat ons dit vandag ken, se geboorteverhaal  moet gesoek word in die storie van ’n konsentrasiekamp, drie treinstasies, ’n poskoetsroete en twee vliegvelde. Dit is die storie van ‘n gemeenskap wat […]

np-van-wyk-louw-trump-berlynse-muur

9 November 1989 : val van de Berlijnse muur – 9 November 2016 : verkiezing van Donald Trump

Foto: GOPthedailydose.com Gesprek met Alain de Benoist op de Bretoense webstek Breizh-info.com (Die oorpsronklike onderhoud kan ook hier op Breizh-info.com se webtuiste gelees word) Breizh-info.com: Wat is uw reactie na het bericht dat Donald Trump de verkiezing gewonnen heeft? Alain de Benoist: 9 november 1989: val van de Berlijnse muur. 9 November 2016: verkiezing van […]

NP van Wyk Louw VK Politiek

Brexit kondig ’n nuwe politiek aan – en dis goed vir die Weste en vir klein gemeenskappe – Prof. Koos Malan

Westminster waar die Verenigde Koninkryk se parlement gesetel is Die Brexit-referendum-uitslag is nou al amper ou nuus, maar die laaste woord is nog lank nie daaroor gespreek nie. Inteendeel, alle aanduidings, soos ook deur verskeie vooraanstaande historici uitgewys, is dat ons inderdaad hier met ’n gewigtige historiese gebeurtenis te doen het. ʼn Gebeurtenis wat op verskeie gebiede […]