Archive | Geskiedkundig RSS feed for this section
np-van-wyk-louw-koos-malan

Die Republiek van die Oranje Vrystaat en republikanisme onder Afrikaners in die huidige tydvak – Prof. Koos Malan

Inleiding Afrikaners het ’n sterk republikeinse neiging. By republikanisme bedoel ek selfregering deur ’n gemeenskap oor die openbare bates wat hulle met mekaar deel. Sedert die eerste vae tekens dat Afrikaners hulself as ’n onderskeibare gemeenskap begin beleef het, het hulle ’n vreemde regering verwerp en ’n sterk uitvoerende gesag selfs uit eie geledere gewantrou. […]

np-van-wyk-louw-hendrik-verwoerd

Republiekdag en dr. Hendrik Frensch Verwoerd – Marthinus van Bart

31 Mei 1961 het Suid-Afrika ’n republiek geword. Daarmee het hy sy algehele onafhanklikheid van die Britse Ryk verklaar, en hom losgemaak van die langarm-regering deur Londen wat selfs ná Uniewording in 1910 steeds oor Suid-Afrika gegeld het. Suid-Afrika se lidmaatskap van die Britse Statebond is gevolglik opgeskort en hy moes opnuut daarom aansoek doen. […]

np-van-wyk-louw-hermann-giliomee

“’n Ideale Gemenebes in Afrika-omstandighede”: Die Vrystaatse Republiek 1854‒1900 – Prof. Hermann Giliomee

Inleiding Sedert die begin van die 1990’s word die politieke gesprek in Suid-Afrika selde met verwysing na die verlede gevoer. Dit is asof die uitdaging om sowel swart as wit doeltreffend in ’n funksionerende demokratiese stelsel in te bind, so radikaal verskil van wat politici voor 1990 probeer doen het dat die geskiedenis gerieflik geïgnoreer […]