Archive | Godsdiens RSS feed for this section
FAK_NP_van_Wyk_Louw_lewende_geskiedenis

Waarop roem jy? – Christoff van Wyk

In 2015 is ’n ministeriële werkkomitee aangestel om ondersoek in te stel na die geskiktheid van die huidige geskiedeniskurrikulum asook die moontlikheid daarvan om geskiedenis ’n verpligte vak tot matriek te maak. Die bevindinge van hierdie komitee is onlangs bekendgestel, maar voordat daarna gekyk word, moet enige persoon wat oor die aanbieding van geskiedenis wil […]

liewer-kaalvoet

Die Stockdale-paradoks en Afrikaners – Christoff van Wyk

Admiraal James Bond Stockdale (tweede van links) in die gevangenekamp in Hanoi, Noord-Vietnam. (Foto: www.achievement.org). “I never doubted not only that I would get out, but also that I would prevail in the end and turn the experience into the defining event of my life, which, in retrospect, I would not trade.” James B. Stockdale […]

Ope brief aan die ANC

TWENTY-FIRST-CENTURY CONSERVATISM – R.R. Reno

Die artikel is oorspronklik gepubliseer deur First Things en word met erkenning hier geplaas. There are times when one reads something that provides a moment of sudden illumination. I had that experience with Russell Hittinger’s contribution to this issue. In recent years, I have been struggling with the intuition that the political and social assumptions I’ve held […]

NP van Wyk Louw Christelike skool

Onbeskaamd Christelik in die skool – Dr. Danie Langner

Die komende naweek herdenk miljoene Christene die kruisdood van ons Verlosser, Jesus Christus, en vier Sy opstanding uit die dood. Dit was ’n naweek van verstommende gebeure in Jerusalem wat die godsdienstige landskap van die wêreld onherroeplik verander het. Selfs die Romeinse offisier en soldate wat Jesus bewaak het en alles van die gebeure beleef […]

NP van Wyk Louw Piet Uys Bybel

Luther, die Reformasie en die storie van drie Bybels in Afrika – Christoff van Wyk

Foto: Marmerfries in die Voortrekkermonument van die Britse vrederegter, Thomas Phillips wat ‘n Statenvertaling van die Bybel aan Koos (JJ) Uys oorhandig namens die Britse setlaars van Grahamstad voor hulle die Oosgrens sou verlaat om die onbekende Noorde in te trek. Hierdie artikel word met vergunning van Die Boodskapper, die AP Kerk se maandelikse tydskrif, geplaas […]

NP van Wyk Louw geloof

Wet wat godsdiens wil reguleer in die pyplyn – Christoff van Wyk

Die CRL Commission, ’n Artikel 9- grondwetlike instelling het op 15 Oktober 2015, na aanleiding van klagtes wat ontvang is, ’n ondersoek geloods na die kommersialisering van geloof en wanpraktyke binne die groter geloofsgemeenskap. Dagvaardings is op 85 godsdiens- en  tradisionele leiers beteken om onder eed voor die komitee te verskyn en terselfdertyd ook verskeie […]

NP van Wyk Louw Gemeenskap

Die gemeenskapsgedagte: ’n Antwoord op die liberale modernisme – Prof. Danie Goosen

Foto: naramatachurch.ca Toespraak gelewer tydens die AP Akademie se teologiese konferensie op 30 Januarie 2017 in Pretoria.   Agtergrond ’n Liberale ekonoom skryf onlangs dat die oplossing van die hedendaagse ekonomiese ongelykheid in die keusevryheid van die individu opgesluit lê. Indien die individu in arm lande soos Tsjad, Liberië of Mauritanië toegelaat word om self […]