Archive | Ideologie RSS feed for this section
sasol-sandton-9 (1)

Om te stap vir ’n ander normaal – Dr. Dirk Hermann

Op Donderdag 25 Oktober het ’n oranje golf Sandton getref. Duisende mense het “Genoeg is genoeg!” in die nou strate van Sandton gedreunsing en daar was ’n eggo wat die stemme verder gedra het. By die hoë geboue in die hart van nasionale en internasionale kapitaal het mense vanaf stoepe en luukse daktuine foto’s geneem. […]

Nasiebou_FAK_Elirea_Bornman

Die reënboognasie versus die kleure van die reënboog: Deel 6 – Prof. Elirea Bornman

Nasiebou in Suid-Afrika: die pad vorentoe Hierdie artikel is die laaste in ’n reeks deur prof. Elirea Bornman van die Departement Kommunikasiewetenskap aan Unisa. Die artikels is vir plasing voorberei deur die NP van Wyk Louw-navorsingsentrum van die FAK. Die Suid-Afrikaanse samelewing is na sowat 20 jaar van demokrasie steeds ’n erg verdeelde en heterogene […]

Nasiebou_FAK_Elirea_Bornman

Die reënboognasie versus die kleure van die reënboog: Deel 5 – Prof. Elirea Bornman

Die voortbestaan van subnasionale identifisering Alhoewel dit waar is dat etniese en rassebewustheid tydens apartheid gemanipuleer en versterk is, kan apartheidsmanipulering volgens Ramsamy (2007) nie ’n verklaring bied vir die voortbestaan van etniese, rasse- en ander identiteite in die postapartheid-Suid-Afrika nie. Inteendeel, die bekende politieke wetenskaplike, Donald Horowitz, het reeds in 1991 voorspel dat die […]

Nasiebou_FAK_Elirea_Bornman

Die reënboognasie versus die kleure van die reënboog: Deel 4 – Prof. Elirea Bornman

Ekonomiese ontwikkeling Ekonomiese prosesse van modernisering en ontwikkeling word feitlik deurgaans met die idee van nasiebou geassosieer. Dit is byna vanselfsprekend dat eenheid en harmonie nie binne ’n omgewing van armoede en wanhoop kan bestaan nie. Die nuwe Suid-Afrikaanse leierskap het dit goed verstaan en onmiddellik begin met grootskaalse ekonomiese beplanning ten einde ekonomiese ongelykhede […]

Daan_Potgieter_geskiedenis_FAK_Afrikaans

Die toekoms van skoolgeskiedenis – Mnr. Daan Potgieter

Die FAK en die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns het tydens ‘n onlangse oggendsimposium die tema “Die toekoms van skoolgeskiedenis” onder die loep geneem. Dit is gedoen in die lig van die Departement van Basiese Onderwys se voorneme om ‘n nuwe Geskiedeniskurrikulum vir skole daar te stel en ook teen 2023 Geskiedenis as skoolvak verpligtend tot […]

prof_johan_wassermann_fak_skoolgeskiedenis

Die toekoms van skoolgeskiedenis – Prof. Johan Wassermann

Die FAK en die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns het tydens ‘n onlangse oggendsimposium die tema “Die toekoms van skoolgeskiedenis” onder die loep geneem. Dit is gedoen in die lig van die Departement van Basiese Onderwys se voorneme om ‘n nuwe Geskiedeniskurrikulum vir skole daar te stel en ook teen 2023 Geskiedenis as skoolvak verpligtend tot […]

Nasiebou_FAK_Elirea_Bornman

Die reënboognasie versus die kleure van die reënboog: Deel 3 – Prof. Elirea Bornman

Die oproep om nasiebou het sedert die aanbreek van die nuwe politieke bedeling in Suid-Afrika ’n baie prominente plek ingeneem. Die nuut verkose ANC regering het begin om fragmente uit die verlede, soos groepverskille, “etniese tuislande” asook grootskaalse ongelykheid en klasverskille te herkonstrueer. Dit is egter moeilik om te verstaan hoe die ANC nasiebou konseptualiseer […]

Fransjohan_pretorius_FAK_geskiedenis

Die toekoms van skoolgeskiedenis – Prof. Fransjohan Pretorius

Die FAK en die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns het tydens ‘n onlangse oggendsimposium die tema “Die toekoms van skoolgeskiedenis” onder die loep geneem. Dit is gedoen in die lig van die Departement van Basiese Onderwys se voorneme om ‘n nuwe Geskiedeniskurrikulum vir skole daar te stel en ook teen 2023 Geskiedenis as skoolvak […]

FAK_NP_van_Wyk_Louw_lewende_geskiedenis

Waarop roem jy? – Christoff van Wyk

In 2015 is ’n ministeriële werkkomitee aangestel om ondersoek in te stel na die geskiktheid van die huidige geskiedeniskurrikulum asook die moontlikheid daarvan om geskiedenis ’n verpligte vak tot matriek te maak. Die bevindinge van hierdie komitee is onlangs bekendgestel, maar voordat daarna gekyk word, moet enige persoon wat oor die aanbieding van geskiedenis wil […]

NP VAN WYK LOUW SA AKADEMIE MUSEUMS

Die stand van museums in Suid-Afrika – SA Akademie vir Wetenskap en Kuns

Dit is ’n voldonge feit dat Suid-Afrikaanse museums as bewaarders of beskermers van onder meer Westerse kultuurgoedere, en die daarmee gepaardgaande kultuurbewussyn, in ’n krisis verkeer. Ongelukkig word dié situasie nie in die algemene diskoers in Suid-Afrika erken of raakgesien nie. ’n Onlangse opname by ongeveer 200 museums wat landwyd besoek is, het getoon dat […]