Archive | Internasionale denkers RSS feed for this section
a paper-mache mask with a piece of fabric around its eyes, placed on a rustic wooden surface

The Specter of Soft Totalitarianism – Daniel J. Mahoney

Hierdie artikel word geplaas met erkenning aan die Intercollegiate Studies Institute waar dit oorspronklik geplaas is. Alexis de Tocqueville ends his classic work Democracy in America (published in two volumes in 1835 and 1840) with an evocative description of a new “species of oppression” that he believed would menace the democracies of the future. This […]

Wat het toe van die kommunitarisme geword

Wat het toe van die kommunitarisme geword?

deur Russell Arben Fox WHATEVER HAPPENED TO COMMUNITARIANISM? Russell Arben Fox Twintig jaar gelede het die konsep en etiket “kommunitarisme” (communitarianism) gereeld aandag geniet, ten minste soos enige ander breë toepaslike dog samehangende ideologiese beweging in die VSA van tyd tot tyd. Daar was wel uitsonderings: abolisionisme, prohibisionisme, libertarianisme, feminisme – waarvan die Amerikaanse variëteite […]