Archive | Kulturele identiteit RSS feed for this section
FAK_Andries_Pretorius_Geloftedag_Dirk_Hermann_Brits

1838 – Julius ken jy Johanna van der Merwe? – Dr. Dirk Hermann

Geloftedag toespraak gelewer deur dr. Dirk Hermann op 16 Desember 2018 te Brits. 17 Februarie 1838. ʼn Doodsnag – onverwags. Die Zoeloe-impi’s is oral. Hulle skreeu; vroue skreeu; kinders skreeu en babas huil. Klein Johanna van der Merwe gee nog koeëls vir haar pa aan en toe is hy dood en sy sien haar familie […]

Nasiebou_FAK_Elirea_Bornman

Die reënboognasie versus die kleure van die reënboog: Deel 6 – Prof. Elirea Bornman

Nasiebou in Suid-Afrika: die pad vorentoe Hierdie artikel is die laaste in ’n reeks deur prof. Elirea Bornman van die Departement Kommunikasiewetenskap aan Unisa. Die artikels is vir plasing voorberei deur die NP van Wyk Louw-navorsingsentrum van die FAK. Die Suid-Afrikaanse samelewing is na sowat 20 jaar van demokrasie steeds ’n erg verdeelde en heterogene […]

Nasiebou_FAK_Elirea_Bornman

Die reënboognasie versus die kleure van die reënboog: Deel 5 – Prof. Elirea Bornman

Die voortbestaan van subnasionale identifisering Alhoewel dit waar is dat etniese en rassebewustheid tydens apartheid gemanipuleer en versterk is, kan apartheidsmanipulering volgens Ramsamy (2007) nie ’n verklaring bied vir die voortbestaan van etniese, rasse- en ander identiteite in die postapartheid-Suid-Afrika nie. Inteendeel, die bekende politieke wetenskaplike, Donald Horowitz, het reeds in 1991 voorspel dat die […]

Nasiebou_FAK_Elirea_Bornman

Die reënboognasie versus die kleure van die reënboog: Deel 4 – Prof. Elirea Bornman

Ekonomiese ontwikkeling Ekonomiese prosesse van modernisering en ontwikkeling word feitlik deurgaans met die idee van nasiebou geassosieer. Dit is byna vanselfsprekend dat eenheid en harmonie nie binne ’n omgewing van armoede en wanhoop kan bestaan nie. Die nuwe Suid-Afrikaanse leierskap het dit goed verstaan en onmiddellik begin met grootskaalse ekonomiese beplanning ten einde ekonomiese ongelykhede […]

Nasiebou_FAK_Elirea_Bornman

Die reënboognasie versus die kleure van die reënboog: Deel 3 – Prof. Elirea Bornman

Die oproep om nasiebou het sedert die aanbreek van die nuwe politieke bedeling in Suid-Afrika ’n baie prominente plek ingeneem. Die nuut verkose ANC regering het begin om fragmente uit die verlede, soos groepverskille, “etniese tuislande” asook grootskaalse ongelykheid en klasverskille te herkonstrueer. Dit is egter moeilik om te verstaan hoe die ANC nasiebou konseptualiseer […]

Nasiebou_FAK_Elirea_Bornman

Die reënboognasie versus die kleure van die reënboog: Deel 2 – Prof. Elirea Bornman

Modelle vir nasiebou en postkoloniale Afrika In die vorige artikel in hierdie reeks onder die opskrif “Teorieë oor en benaderings tot nasiebou” is gewys op die kritiek teen modernistiese nasiebou. In hierdie artikel word gefokus op modelle van nasiebou en hoe dit in Afrika sedert die postkoloniale tydperk toegepas is. Volgens Dersso word twee vorme […]

Nasiebou_FAK_Elirea_Bornman

Die reënboognasie versus die kleure van die reënboog: Deel 1 – Prof. Elirea Bornman

Weens die aktualiteit van die begrip “nasiebou” in die Suid-Afrikaanse konteks, word binne die volgende paar maande ’n reeks artikels in Standpunte geplaas wat hieroor handel. Die skrywer is prof. Elirea Bornman wat tydens haar intreerede by UNISA hierop gefokus het. In 2013 is die inhoud van haar intreerede in ’n FAK-publikasie onder die titel […]

Antwerpen_stasie_FAK_NP_van_Wyk_Louw

Over minderheden en hun culturele identiteit – Francis Van den Eynde

Meegaande artikel is aan ons verskaf met die vriendelike samewerking van meneer Jan GR Verleysen, Algemeen voorzitter Marnixring Internationale Serviceclub. Ten gevolge van allerlei omstandigheden, zoals onder andere oorlogen en expansiedrang, hebben de grenzen die landen van mekaar scheiden door de eeuwen heen praktisch allemaal heel wat verschuivingen ondergaan. In sommige gevallen werden die grenzen […]

Erfenisstigting_FAK_NP_van_Wyk_Louw

Wat vandag verlore gaan, kan nie môre gered word nie! – Estelle Pretorius

Hierdie slagspreuk van die Erfenisstigting is baie wyd en geld beslis nie net vir ons kultuurerfenis nie.  Tog is dit gelaai en omarm dit alle vorme van ons erfenis – ons tasbare roerende erfenis soos kunsskatte, kultuurhistories-belangrike voorwerpe, ons argiewe en biblioteke; die nie-roerende tasbare erfenis soos ons monumente, historiese geboue en grafte asook ons […]

NP VAN WYK LOUW dr danie langner die stem langenhoven

REPLIEK: Die FAK se versoek rakende “Die Stem”, in perspektief – Dr. Danie Langner

In ʼn ope brief aan dr. Danie Langner, besturende direkteur van die FAK, het ʼn artikelskrywer by Netwerk 24, Willemien Brümmer, onlangs die stelling gemaak dat “Die Stem” nie deur pres. Ramaphosa aan die FAK teruggegee kan word (soos dr. Langner namens die FAK versoek nie) aangesien dit nooit in die eerste plek aan dié […]