Statistiek – N. P. van Wyk Louw-sentrum https://npvanwyklouw.org.za Taal Kultuur Gemeenskap Sat, 16 Jun 2012 07:00:44 +0000 en-US hourly 1 https://npvanwyklouw.org.za/wp-content/uploads/2017/05/cropped-np-facebook-3-287x287.jpg Statistiek – N. P. van Wyk Louw-sentrum https://npvanwyklouw.org.za 32 32 129531421 Afrikaanse onderwys – enkele syfers https://npvanwyklouw.org.za/afrikaanse-onderwys-enkele-syfers/ https://npvanwyklouw.org.za/afrikaanse-onderwys-enkele-syfers/#respond Sat, 16 Jun 2012 07:00:44 +0000 http://www.standpunte.co.za/?p=282 Volgens SAOU is daar 223 enkelmedium-hoërskole en 434 enkelmedium-laerskole (Die Burger, 30.07.2009) = 657. Dit verteenwoordig 175 350 hoër- en 217 100 laerskool-leerders. Die F.W. de Klerk-stigting en Beeld haal in dieselfde jaar navorsing deur dr. Bertie du Plessis aan dat daar teen 2003 slegs 839 enkelmedium Afrikaanse skole oor was. Van die 1396 wat daar in […]

The post Afrikaanse onderwys – enkele syfers appeared first on N. P. van Wyk Louw-sentrum.

]]>
 • Volgens SAOU is daar 223 enkelmedium-hoërskole en 434 enkelmedium-laerskole (Die Burger, 30.07.2009) = 657.
 • Dit verteenwoordig 175 350 hoër- en 217 100 laerskool-leerders.
 • Die F.W. de Klerk-stigting en Beeld haal in dieselfde jaar navorsing deur dr. Bertie du Plessis aan dat daar teen 2003 slegs 839 enkelmedium Afrikaanse skole oor was. Van die 1396 wat daar in 1993 was, het 150 omgeskakel na dubbelmedium, 377 na parallelmedium en 30 het heeltemal verengels. Volgens ’n SAOU-verslag in 2010 was daar slegs 667 skole met slegs Afrikaans as onderrigmedium oor (Beeld, 29.05.2010).
 • Dus het die aantal Afrikaanse enkelmediumskole na raming in die laaste nagenoeg 20 jaar om en by gehalveer.
 • Volgens Beeld het 59 000 Afrikaanse leerlinge sedert 1993 uit Afrikaanse skole “verdwyn”. Hulle is waarskynlik na Engelse of onafhanklike skole of in tuisonderrig.
 • Volgens die ABN-navorsing is Afrikaanse enkelmediumskole besig om te daal weens demografiese redes: Die wit bevolking raak kleiner (veral op die platteland) en die bruin bevolking verkies as Engels as voertaal.
 • Beeld berig teen 2003 was daar 713 328 Afrikaanse leerlinge in Afrikaanse skole uit ‘n totaal van sowat 1,1 miljoen Afrikaanse leerlinge wat op skool behoort te wees. Teen 2013 sal daar na raming 1,2 miljoen Afrikaanse kinders in die skoolstelsel wees.
 • Daar is soveel verskille in die SAOU se syfers van jaar-tot-jaar dat eerder Du Plessis se syfers as geloofwaardig geag moet word.
 • Die meeste enkelmedium-laerskole is in die Wes-Kaap en die meeste enkelmedium-hoërskole in Gauteng.
 • Navorsing deur die SAOU en die FW de Klerk-stigting toon dat Afrikaanse ouers baie oningelig en louwarm is oor moedertaalonderrig. Min protesteer teen die opgang van Engels ten koste van Afrikaans en verreweg die meeste wil nie ekstra opdok vir moedertaalonderrig nie.
 • Vir die meeste wit Afrikaanse ouers bly Afrikaanse onderrig belangrik, aldus die SAOU. Van hulle is 15% in Engelsmediumskole, ’n derde in parallelmediumskole en 51% in Afrikaanse enkelmediumskole. As die bovermelde syfer van 1,2 miljoen Afrikaanse kinders geëkstrapoleer word, en die feit in ingefaktor word dat bruin kinders hoofsaaklik hul onderrig in Engels ontvang (slegs 39%), sal daar steeds heelwat minder as 500 000 wit kinders volgende jaar in Afrikaanse skole wees. Heelwat minder as 400 000 sal in parallelmediumskole wees en ’n groeiende aantal in Engelse skole. Daar is nie presiese syfers en skattings hiervoor beskikbaar nie.
 • In ’n studie deur Hermann Giliomee, Lawrence Schlemmer en Chris Heese is bevind 60% van wit Afrikaanse kinders is in Afrikaanse enkelmediumskole, 25% in parallelmedium-skole en 14% in Engelsmedium staat- en private skole.
 • Chris Klopper sê van die sowat 348 000 matrikulante wat in 2011 geslaag het, is sowat 54 000 Afrikaanssprekend. Hiervan het 36 000 universiteitstoelating gekry, maar slegs 29 000 het hulle by universiteite ingeskryf.
 • Afrikaanse studente se deurvloeisyfer (wat in gr. 1 begin het en uiteindelik matrikuleer) was 74.6% in 2011. Hierdie syfer vir die hele onderwysstelsel is slegs 32%.
 • Volgens ‘n betreklik onlangse verslag deur die SAOU was die slaagsyfer in skole met Afrikaans as onderrigmedium verlede jaar 99.5%, vergeleke met 94.8% in parallel- en 97.7% in dubbelmediumskole.
 • Van al die instellings waar onderwysers in Afrikaans kan studeer, het 307 hul studies aan die UP voltooi. By die PUK is dit 474, by die US 78, by Kovsies 159 en by die UJ 30.

The post Afrikaanse onderwys – enkele syfers appeared first on N. P. van Wyk Louw-sentrum.

]]>
https://npvanwyklouw.org.za/afrikaanse-onderwys-enkele-syfers/feed/ 0 1012