Archive | Suid-Afrikaanse Politiek RSS feed for this section
sasol-sandton-9 (1)

Om te stap vir ’n ander normaal – Dr. Dirk Hermann

Op Donderdag 25 Oktober het ’n oranje golf Sandton getref. Duisende mense het “Genoeg is genoeg!” in die nou strate van Sandton gedreunsing en daar was ’n eggo wat die stemme verder gedra het. By die hoë geboue in die hart van nasionale en internasionale kapitaal het mense vanaf stoepe en luukse daktuine foto’s geneem. […]

Nasiebou_FAK_Elirea_Bornman

Die reënboognasie versus die kleure van die reënboog: Deel 2 – Prof. Elirea Bornman

Modelle vir nasiebou en postkoloniale Afrika In die vorige artikel in hierdie reeks onder die opskrif “Teorieë oor en benaderings tot nasiebou” is gewys op die kritiek teen modernistiese nasiebou. In hierdie artikel word gefokus op modelle van nasiebou en hoe dit in Afrika sedert die postkoloniale tydperk toegepas is. Volgens Dersso word twee vorme […]

NP VAN WYK LOUW SA AKADEMIE MUSEUMS

Die stand van museums in Suid-Afrika – SA Akademie vir Wetenskap en Kuns

Dit is ’n voldonge feit dat Suid-Afrikaanse museums as bewaarders of beskermers van onder meer Westerse kultuurgoedere, en die daarmee gepaardgaande kultuurbewussyn, in ’n krisis verkeer. Ongelukkig word dié situasie nie in die algemene diskoers in Suid-Afrika erken of raakgesien nie. ’n Onlangse opname by ongeveer 200 museums wat landwyd besoek is, het getoon dat […]

NP van Wyk Louw Afrikaner dekolonisering

DEKOLONISASIE: ‘N ALTERNATIEWE OPVATTING – Prof. Danie Goosen

Prof. Pitika Ntuli (links) en prof. Danie Goosen (regs) antwoord vrae van die gehoor tydens die ontbytgesprek by die Voortrekkermonument oor ‘Die koloniale erfenis’ – Foto: Netwerk24 Prof. Goosen se toespraak wat hy op 25 April 2017 tydens ‘n ontbytgesprek oor ‘Die koloniale erfenis’ by die Voortrekkermonument gelewer het. Hy voer aan dat Afrikaners wel aanknopingspunte […]

np-van-wyk-louw-grondwet

TOESPRAAK: Prof. Koos Malan – Die ongewaarborgde waarborge van die hoogste reg – die Grondwet en eiendomsreg – TLUSA Kongres

Foto: Konstitusionele Hof, Johannesburg Prof. Koos Malan se toespraak wat onlangs by TLUSA se kongres gelewer het rakende die ongewaarborgde waarborge van die Grondwet. Geagte meneer die voorsitter, Die Handves van Regte vervat in hoofstuk 2 van die Grondwet, word wyd geloof as ʼn voortreflike grondwetlik gewaarborgde instrument vir die beskerming van basiese regte. Die […]

NP van Wyk Louw Vladimer Putin

‘ORDELIKE’ KOMMUNISME EN ‘TWYFELAGTIGE’ DEMOKRASIE: ORDERISME EN DIE TOEKOMS – Johan Schoeman

Foto: Vladimer Putin Merkwaardige verskynsels en gebeure van belang vind dikwels voor ons oë plaas, maar die skynbaar toenemende gebrek om sinvolle verbande te lê, veroorsaak soms ’n tipe intellektuele blindheid. Dalk het dit iets te doen met paradigmas en denk-kollektiewe, om enkele redes te probeer noem. In die geval wat hier aan die orde […]