Archive | Suid-Afrikaanse Politiek RSS feed for this section
NP van Wyk louw lesufi afrikaanse skole

MEDIAVERKLARING: Lesufi wen, maar ons kinders verloor

Die Grondwetlike hof se onlangse uitspraak teen FEDSAS bevestig net weereens hoe dié hof getrou sy rol speel as die juridiese regverdiger en bevorderaar van die regerende party se ongenaakbare ideologie van rassetransformasie. Volgens Christoff van Wyk, bestuurder van die NP van Wyk Louw-sentrum vir gemeenskapstudies, is Panyasa Lesufi se drogredenasie dat die staat in […]

Paradigmaskuif: kritiek vir Afrikaners se voortbestaan

Paradigmaskuif: Krities vir Afrikaners se voortbestaan – Christoff van Wyk

  Die HAT definieer ’n paradigmaskuif as “’n groot verandering veral in ’n mens se denkwyse”. Heel gepas gebruik hulle dan ook die woord, ter verduideliking, in die volgende sin: “Vir hom was dit nogal ’n paradigmaskuif om suksesvol binne die nuwe politieke bestel te funksioneer.” Om hierdie punt nog verder te illustreer, vertel Stephen […]

np-van-wyk-louw-gemeenskap1

Gemeenskapsinstellings – ’n Skans teen oorweldigende staatsmag

deur  Christoff van Wyk  Afrikaners het die afgelope eeu, onder andere in twee slagysters getrap. Eerstens het hul afgewyk van hul tradisioneel, desentralistiese republikeinse gedagte (soos in die Boererepublieke van ouds) in ruil vir ’n meer sentralistiese staat waarvan die eerste tree gegee is met die Uniewording in 1910. Tweedens het hul dié sentralistiese staatstelsel, […]

eiendomsreg

Eiendomsreg: Die laaste loopgraaf vir selfstandige gemeenskappe

deur Christoff van Wyk  In die Christelike Westerse tradisie was eiendomsbesit nog altyd gesien as ’n steunpilaar van enige ekonomie. Ons kry die gebod “Jy mag nie steel nie”, wat tog eiendomsbesit voorveronderstel. Jy kan nie iets steel indien iemand dit nie besit nie. Hierdie tradisionele sieninge word tans op onrusbarende wyse aangeval en verdien […]

kolonialisme1

DEKOLONISERING

deur Prof Danie Goosen Een van dié kodewoorde van ons tyd is ‘dekolonisering’. Vanaf die regerende elite tot en met opposisiegroepe gebruik dié woord om te verduidelik waarheen ons op pad behoort te wees: na ’n gedekoloniseerde samelewing. Ook aan universiteite speel dekolonisering ’n belangrike rol. Universiteite ondersteun toenemend in sowel hul dosering as navorsing […]

Afrikaners en Suid-Afrika se dringende keuses

Afrikaners en Suid-Afrika se dringende keuses

deur Johan Schoeman Moontlik mag die geskiedenis eendag wys dat, alles in ag genome, Suid-Afrika waarskynlik nou in dieselfde situasie sit as die strykorkes op ‘n welbekende passasierskip wat nie sy bestemming gehaal het nie. Hierdie onbenydenswaardige situasie is dalk selfs ʼn onderbeklemtoning van die huidige Suid-Afrikaanse opset. Onlangs verwoord ‘n Franse skrywer/digter hierdie posisie […]

Saam in Afrika

Saam in Afrika

deur Dr. Danie Langner Middelgrondsoekende Afrikaners is  baie bekommerd oor die verharding van onderlinge verhoudinge en ’n nuwe vlaag van rassespanning in Suid-Afrika. Grumoorde, misdaad, swak landsbestuur, ontwrigting van kampusse, ’n gevoel van onveiligheid, doelbewuste marginalisering en ’n diep onsekerheid oor die toekoms, is maar enkele faktore wat Afrikaners se toekomshoop ondermyn. ’n Goeie vertrekpunt om rasseverhoudinge […]