Archive | Suid-Afrikaanse Politiek RSS feed for this section
Die ANC, die staat, en die Afrikaners

Die ANC, die staat, en die Afrikaners

deur Prof. Danie Goosen  Afrikaners voer dikwels gesprekke met die ANC. Meestal loop hierdie gesprekke op niks uit nie. Nog erger, telkens word Afrikaners tydens sodanige gesprekke ideologies ore aangesit. In plaas daarvan dat Afrikaners die ANC met behoorlik deurtrapte idees tot verantwoording roep (of hom tot ernstige nadenke stem), gebeur dikwels presies die teenoorgestelde. […]

Ope brief aan die ANC

Ope brief aan die ANC

deur Tussenkerklike Raad  1 Junie 2015 Geagte mnr Mantashe en lede van die ANC-leierskap Insake die ANC-uitnodiging tot gesprek op 9 Junie 2015 Die Nederduitse Gereformeerde Kerk (NGK), Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika (NHKA) en die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika (GKSA) het kennis geneem van u uitnodiging om op Dinsdag 9 Junie 2015 met die […]

Van der Merwe-toespraak

Van der Merwe-toespraak

deur Dr. Koos van der Merwe  Die volgende is ‘n toespraak deur die land se langsdienende LV, Koos van der Merwe, voor ‘n ATKV-gehoor by Hoërskool Wesvalia in Klerksdorp gehou op 20 Mei 2015. Die-ATKV bestuurslid wat die bedankings moes doen het ten sterkste beswaar aangeteken teen die toespraak. INLEIDING Ek is gevra om oor […]

Taalreg raak aard van regstaat diep

Taalreg raak aard van regstaat diep

deur Prof. Danie Strauss  Ons verneem dikwels dat instellings verteenwoordigend van die bevolkingsamestelling van Suid-Afrika moet wees. Volgens Prof. Theuns Eloff is daar 39 tersiêre onderwysinstellings in die land, waarvan 33 Engels is. Sowat 20% van die totale getal studente wat deur hierdie onderwysinstellings bedien word sou verkieslik in Afrikaans hul tersiêre  opleiding wou ontvang […]

Leef jou erfenis

Die Suid-Afrikaanse kiesstelsel en die 2014-verkiesing – Dawie du Plessis

1          Inleiding   In die twintig jaar sedert Suid-Afrika se eerste nie-rassige demokratiese verkiesing is die vyfde sodanige verkiesing, die komende 2014-verkiesing, sonder twyfel die moeilikste om te begryp, te peil en uiteraard te voorspel. Die belangrikste rede is sekerlik die grootskaalse politieke rekonfigurasie wat die ingrypende herstrukturering van die algemene politieke spektrum tot gevolg […]