Archive | Uncategorized RSS feed for this section
np-facebook-4-1

Waar staan die Afrikaner vandag? ‘n Meningspeiling – NP van Wyk Louw-sentrum

Afrikaners moes oor die afgelope 22 jaar verskeie paradigmaskuiwe maak aan die hand van die ingrypende politieke en sosiale veranderinge wat in Suid-Afrika plaasgevind het. Die verlies aan politieke mag tydens die oorgang na ’n demokratiese bestel, en die Nasionale Party wat tot niet gegaan het, is maar enkele voorbeelde hiervan. Hierdie veranderinge het dan […]

NP van Wyk Louw Donald Trump Amerika

After the ‘End of History’ – Andrew J. Bacevich

The Age of Great Expectations and the great void. Foto: TheDailyBeast.com Hierdie artikel het eerste verskyn op die webblad TomDispatch.com en word met erkenning aan die webblad en die skrywer hier geplaas. Die artikel kan ook op die oorspronklike webblad hier gesien word. The fall of the Berlin Wall in October 1989 abruptly ended one […]

np-van-wyk-louw-kontemporere-kuns

Physics, Beauty, & the Divine Mind – George Stanciu

Foto: www.contemporaryartdaily.com Hierdie artikel word geplaas met erkenning aan The Imaginative Conservative waar die artikel vir die eerste keer verskyn het. Last week, my wife, a painter-friend of ours, who wishes to be anonymous, and I did the Friday night walk down Canyon Road, the site of numerous galleries in Santa Fe, New Mexico, a […]

NP van Wyk Louw Vladimer Putin

‘ORDELIKE’ KOMMUNISME EN ‘TWYFELAGTIGE’ DEMOKRASIE: ORDERISME EN DIE TOEKOMS – Johan Schoeman

Foto: Vladimer Putin Merkwaardige verskynsels en gebeure van belang vind dikwels voor ons oë plaas, maar die skynbaar toenemende gebrek om sinvolle verbande te lê, veroorsaak soms ’n tipe intellektuele blindheid. Dalk het dit iets te doen met paradigmas en denk-kollektiewe, om enkele redes te probeer noem. In die geval wat hier aan die orde […]

NP van Wyk Louw Europa

All the East is moving – Tom Holland

(Hierdie artikel word geplaas met erkenning aan Firstthings.com waar dit vir die eerste keer gepubliseer is) For many years, German leaders had been struggling to cope with an influx of peoples across their borders. While the crisis was one that had afflicted much of Europe, it was Germany that bore the brunt. Year after year […]