Die wortels van ‘n hervormende konserwatisme

deur Yuval Levin 

Die wortels van ‘n hervormende konserwatisme


THE ROOTS OF A REFORMING CONSERVATISM
Yuval Levin

Soos verskyn in die Lente 2015 uitgawe van Modern Age

Afrikaners kan by uitstek leer en aanklank vind by die Amerikaanse gesprekke oor die vraag oor wat konserwatief vandag beteken (of kan beteken). Ons eie konserwatiewe tradisie het in ‘n doodloopstraat beland. Daar bestaan weinig tekens daarvan dat dit tans hernieu of verlewendig word. Ons kan in hierdie verband baie by die Amerikaners leer, waar kultuurpolitieke strominge in die liberale, neo-liberale, konserwatiewe en neo-konserwatiewe tradisies vandag ‘n baie lewendige debat oor hulself en hulle ideologiese opponente voer. In die betrokke artikel word baie bewustelik vir ‘n sekere konserwatiewe gedagte voorspraak gemaak, naamlik die “jong konserwatiewe gedagte”, of veel eerder n “hervormende konserwatiewe gedagte”. Die hervormende aard hiervan lê nie soseer in die hervorming van die konserwatisme as sodanig nie, maar eerder in die hervorming van die regering by wyse van ‘n beter begrip van die doel en meganismes van openbare beleid. Wat hierdie konserwatisme onderlê (“die wortels”) is ‘n eiesoortige antroplogiese, sosiologiese, en epistemologiese benadering wat eie is aan die konserwatiewe gedagte.

Klik op die skakel hieronder om verder te lees:

The Roots of a Reforming Conservatism

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.