Fokus op gesinne baie nodig – Dr. Henk Gous


Die FAK se konferensie oor Gesonde gesinne vir ’n gesonde toekoms kan nie op ’n beter tyd kom nie. Suid-Afrika het sulke nadenke tans baie nodig. Aan die negatiewe kant is daar tans baie kommerwekkende omstandighede rondom gesinne in Suid-Afrika wat ons moet raaksien. Maar aan die positiewe kant is gesonde gesinne juis een van die beste invalshoeke om ’n positiewe toekoms vir die hele Suid-Afrika te kweek.

Enkele tendense soos die volgende, wys die rede tot kommer:

  • 52% van gesinne in SA was in 2009 vaderloos. Hierdie kinders word dus grootgemaak sonder die emosionele en finansiële sorg van ’n vader. Hierdie vaderloosheid is minder in die wit komponent van SA, maar die 15% vaderlose gesinne onder witmense is steeds uiters belangrik.
  • In 2014 was daar by 13 676 (55.4%) van die 24 689 egskeidings wat gerapporteer is, kinders jonger as 18 jaar oud betrokke. Die totale aantal kinders wat deur egskeidings geraak is in 2014 word gereken op 22 218. Dis hartseer dat so baie egskeidings kinders se veilige hawe verbreek.  Die populêre syfer dat 50% huwelike in egskeiding eindig, is wel nie korrek nie, want in 2014 is 155 058 huwelike bevestig. Die tendens is dus nader aan 16%, maar elke kind betrokke verloor veiligheid.
  • Die werkende komponent van ouers in SA is tans oorwerk en die lewe gejaagd. Die spanningslyn van werksdruk is byna ononderbroke omdat die tegnologie jou heeltyd in kontak hou met jou werk. Gesinne het dus minder tyd vir die gewone ouerskap van gesels en saam ontspan. Dan mors baie gesinne nog die bietjie tyd wat hulle saam is op TV en rekenaars. Hulle is dikwels passief in dieselfde vertrek en “afwesig”, al is hulle saam.
  • Die meer bevoorregte komponent van SA se kinders kry tans soms te veel fokus. Omdat die kindertal gedaal het na net slegs een of twee kinders en die ouderdom van eerste ouerskap gestyg het na die dertigerjare, kry daardie kinders uiters gefokusde aandag. Ouers soek die beste skool en kerk. Kinders word oorlaai met stimulasie van babagim tot persoonlike afrigters in sport. Dis asof elke kind gekweek word tot ’n wonderwerk en toppresteerder, in kompetisie met ander ouers. Sommige kinders kry te veel, terwyl ’n breë massa te min kry.

Die “wonderwerkende” impak wat gesonde gesinne op die toekoms van ons land en sy mense kan hê, moet tans uitgelig word. Hierdie konferensie is ’n stap in die regte rigting.


Hierdie meningstuk is deur ‘n onafhanklike persoon opgestel. Die menings en standpunte wat in hierdie skrywe uitgespreek word is nie noodwendig die beleid of standpunt van die FAK se werknemers of direksie nie. 

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.