Jammer Terblanche, ons gaan nié kulturele selfmoord pleeg nie!

deur Christoff van Wyk 

V.l.n.r Wits student, Melanie Verwoerd, Terblanche Delport, Cobus van Wyngaard, Christi van der Westhuizen en Jaco Oelofse

V.l.n.r Wits student, Melanie Verwoerd, Terblanche Delport, Cobus van Wyngaard, Christi van der Westhuizen en Jaco Oelofse


Dis die NP van Wyk Louw-sentrum vir Gemeenskapstudies se antwoord in reaksie op die boodskap van Terblanche Delport, dat Afrikaners eerder moet selfmoord pleeg en uitsterf. Terblanche was gister een van die sprekers by ’n interaktiewe gesprek te Konstitusie-heuwel in Johannesburg. Die geleentheid is aangebied deur Wits Universiteit se Sentrum vir Diversiteitstudies en die tema van die gesprek was “Re-imagining Afrikaner identities”.

Geen van die organisasies binne die Solidariteit Beweging of selfs die VF+ is na die geleentheid genooi nie. Dit was duidelik dat hierdie ’n geleentheid was ‘oor’ Afrikaners en nie ‘vir’ Afrikaners nie. Die ander sprekers wat ook opgetree het, was:

  • Leon Wessels, Grondwet-onderhandelaar en huidiglik verbonde aan die Universiteit van die Vrystaat;
  • Melissa Steyn, koördineerder van die geleentheid en stigter van dié sentrum;
  • Melanie Verwoerd, voormalige ANC-LP;
  • Terblanche Delport, dosent in filosofie en teologie by Unisa;
  • Cobus Wyngaard, dosent in teologie by Unisa en predikant verbonde aan die NG Kerk;
  • Christi van der Westhuizen, dosent verbonde aan UP; en
  • Jaco Oelofse, die adjunk-leier van die EFF in Hatfield/Tshwane area en navorsing-assistent by die Sentrum vir Diversiteitstudies.

Prof. Wessels het in sy openingstoespraak onder meer genoem dat die Afrikaner ’n nuwe pad moet begin stap wat figuurlik moet lei na Vereeniging. Sy sinspeling hier was natuurlik op die Vrede van Vereeniging wat gesluit is op 31 Mei 1902, maar ook die finale ondertekening van die Konstitusie op 10 Desember 1996 te Sharpeville, Vereeniging. (Terloops, die Afrikaner het by beide hierdie geleenthede hul politieke mag verloor.)

Hy het egter genoem dat dit slegs moontlik sal wees indien daar binne die groepe van die land na mekaar geluister word en dat die groepe, luidens hom, die pad gaan byster raak indien een groep “De la Rey” sing en die ander “Umshini wami”. Hy moes egter bontstaan om vrae uit die gehoor te antwoord oor die Grondwet. ’n Jong swart man uit die gehoor het laat blyk dat sy geslag die Grondwet nou in totaliteit verwerp as ’n skikking wat vreemd is vir ware Afrikane en ook verwys na Artikel 25 wat volgens hom in elk geval ongeldig is omrede alle grond wat in wit besit is, gesteel is, en sonder vergoeding onteien moes word. Hierdie stellings is luidkeels ondersteun deur Delport asook ander lede van die EFF wat teenwoordig was.

Verbasend genoeg was Melanie Verwoerd, voormalige ANC-LP en gewese vrou van dr. HF Verwoerd se kleinseun, die redelike stem onder die sprekers. Sy’t genoem dat Afrikaner-identiteit vir haar met drie goed verbind kan word, naamlik Afrikaans, wit wees en ’n liefde vir die land. Haar stem is egter vinnig uitgedoof deur prof. Christi van der Westhuizen en Jaco Oelofse. Eersgenoemde het gesê sy voel dat ‘volksverraaiers’ en ‘andersdenkendes’ die pad vir Afrikaners vorentoe moet lei om seker te maak dat Afrikaners nie weer verval onder ’n tipe Afrikanernasionalisme of enersdenkendheid nie, ’n term wat deur adv. JG Strijdom gepromoveer is. Oelofse, op sy beurt het weer uitgevaar teen Afrikaner-patriargisme wat volgens hom die hoeksteen vorm van  diskriminasie en rassisme, veral teen homoseksueles, soos hy.

Dit het vinnig duidelik geword dat die meerderheid van die sprekers nie soseer ’n herbesinning van Afrikaner-identiteit wil sien nie, maar eerder ’n verdwyning van Afrikaners in geheel. Volgens Delport is die Afrikaner se apartheidsverlede so onlosmaaklik deel van hom dat daar niks is wat die Afrikaner kan doen om weg te beweeg daarvan nie. Die enigste uitweg volgens hom is selfmoord en uitsterf. Die beeld wat hy dan ook gebruik het om sy siening hieroor uit te druk is die Hara-kiri-ritueel. Hiervolgens moes Japanese soldate ’n kort swaard gebruik om selfmoord te pleeg indien hulle oneer oor hulself gebring het.

Die hartseerste van die hele dag was egter dat die organiseerders wel die moeite gedoen het om hoërskoolleerlinge van Afrikaanse Hoër Meisieskool en Garsfontein Hoërskool na die geleentheid te nooi. Die FAK se NP van Wyk Louw-sentrum vir Gemeenskapstudies onderneem om binnekort ’n ope uitnodiging te rig aan hoërskoolgroepe waartydens Afrikaner-identiteit meer ewewigtig bespreek sal word. As deel van dié Afrikanerorganisasies se verantwoordelikheid en roeping voel hulle dit ook as hulle plig om vir jong Afrikaners te wys dat hulle ook ’n plek het in Suid-Afrika, en dat dit nié nodig is om kulturele selfmoord te pleeg net om in te pas by ’n klein groepie radikales se agenda vir hulle nie.

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.