Kaart en koördinaat

Kaart en Koordinaat

Titel: Kaart en koördinaat: ‘n gids vir jong Afrikanerleiers

Outeur: Danie Langner

Verskyningsdatum: Julie 2014

ISBN:  978-0-620-61145-9

Formaat: 210 x 297 mm (A4-formaat)

Aantal bladsye:  192

Prys: R150

Kaart en koördinaat is nie ’n geskiedenisboek vol vervelige datums nie. Dit is ook nie ’n akademiese boek nie. Hierdie is eerder ’n dinkboek. Nog belangriker is dit ’n praatboek. Dit is ’n gids om jong Afrikanerleiers te help om die koördinerende storielyne van Afrikaners te ontdek. Die geskiedenis in die boek is eerder kantaantekeninge by kaarte wat jong Afrikanerleiers kan gebruik om hul toekomskoördinate te bepaal. Suid-Afrika se kaarte het die afgelope drie eeue herhaaldelik verander. Elke nuwe kaart het Afrikaners met ’n bestaansvraag gekonfronteer waarop hulle nuwe antwoorde moes ontwikkel. In die proses het hulle ook bakens in die vorm van monumente en kulturele herdenkingsdae geplant. Kaart en koördinaat bied op ’n geïntegreerde wyse ’n oorsig op Afrikaners se antwoorde op elke kaart. Jong Afrikaners kan in een oogopslag ’n oorsig kry oor elke kaart se uitdagings, antwoorde, kulturele bakens en herdenkingsdae. Kaart en koördinaat bied ’n kort oorsig oor die verhaal van die Afrikaners in Namibië. Die storie van Die Voortrekkers word vertel as ’n gevallestudie van hoe gemeenskapsleiers op die uitdagings van elke kaart geantwoord het en steeds antwoord. Aan die einde van elke afdeling word koördinerende riglyne gegee wat jong Afrikaners kan gebruik om hul kaart se lyne meer te trek.

Die boek is teen R150 beskikbaar by die FAK by [email protected] of by die Voortrekkers by [email protected] Boeke wat deur die FAK verkoop word se fondse word gebruik vir die ontwikkeling van ‘n webblad ter bevordering van Afrikanergeskiedenis. Boeke wat deur die Voortrekkers verkoop word se fondse gebruik vir die NJ van der Merwe-boekfonds waarmee Die Voortrekkers studente wil help om studieboeke te bekostig.