Konsentrasiekampsterftes gedurende die Anglo-Boereoorlog 1899‒1902

Konsentrasiekamp-sterftes

Titel: Konsentrasiekampsterftes gedurende die Anglo-Boereoorlog 1899-1902

Outeur: Celeste Reynolds

Verskyningsdatum: Desember 2013

ISBN:  978-0-620-58846-1

Formaat: 210 x 297 mm (A4-formaat)

Aantal bladsye: 128

Verkoopprys: R150

Baie is oor die Anglo-Boereoorlog geskryf. Verskillende temas is aangeraak, wat wissel van veldslae tot meer persoonlike verhale en ’n magdom statistiek is bekend. Die doel van dié studie is om aan die hand van beskikbare gegewens te bepaal hoeveel sterftes onder burgerlikes gedurende die Anglo-Boereoorlog voorgekom het. So skep die skrywer ’n genealogiese databasis van vroue, kinders en bejaardes van Suid-Afrika.

“Syfers en statistieke is so klinies, maar wanneer die inligting met betrekking tot ’n spesifieke familienaam uitgelig word, tref die volle omvang van die konsentrasiekampsterftes ’n mens en word die verlede ’n emosionele werklikheid” sê Reynolds.