Kultuuraand ‘n reuse sukses!

 

FAK np van wyk louw BAK

V.l.n.r. Meneer Willie Engelbrecht (voorsitter van die BAK), Prof. Hennie van Coller (gedenklesing spreker), Mev. Magdaleen Schoch, Mnr. Paul Colditz, Prof. Jaap Steyn en Mnr. Anthony Hocking – Foto: Netwerk 24

Sang, poësie, begaafde musikante, ’n lekker sjerrie (teen die Vrystaatse koue) en ’n stimulerende gedenklesing rondom die tema: ‘NP van Wyk Louw as satirikus’. Dit was die jaarlikse Eretoekenningsfunksie en NP van Wyk Louw-gedenklesing wat weer op die 9de Junie deur die BAK (Bloemfonteinse Afrikaner Kultuurraad), in samewerking met die FAK, in Bloemfontein aangebied is.

Die geleentheid was weereens ’n reuse sukses met personeel wat nog tot op die nippertjie moes rondskarrel om stoele te reël vir ekstra gaste wat opgedaag het.

NP van Wyk Louw rakaDie historiese raadsaal in die Ou Goewermentsgebou wat ook tuiste is van die  Nasionale Afrikaanse Letterkundige Museum en Navorsingsentrum (oftewel NALN) was natuurlik die perfekte plek om gasheer te speel vir hierdie geleentheid. Gaste kon hul verlustig in uitstallings van raar manuskripte en geskiedkundige dokumente, terwyl die standbeelde van uitsonderlike Afrikaners soos CJ Langenhoven, C Louis Leipoldt en ou president Jan Brand getrou die ingange bewaak het.

Prof. Hennie van Coller het met sy gedenklesing die gehoor waarlik geïnspireer met sy intieme kennis van NP van Wyk Louw en sy poësie, en ook laat blyk dat ’n volledige studie oor Van Wyk Louw as satirikus, moontlik eersdaags beskikbaar gaan wees.

Die BAK het by die geleentheid vier ware gemeenskapstaatmakers vereer vir hul opoffering, kultuurbydrae en uitsonderlike prestasies. Die ontvangers van die BAK-oorkondes was:

  • Hennie van Coller vir sy besondere bydrae tot die Afrikaanse taal en letterkunde;
  • Jaap Steyn vir sy besondere bydrae tot die bevordering van die Afrikaanse taal- en kultuurgeskiedenis;
  • Paul Colditz vir sy toegewyde bydrae tot die beskerming en bevordering van Afrikaans in die onderwys; en
  • Magdaleen Schoch vir haar aktiewe betrokkenheid by die georganiseerde Afrikanerkultuur, en veral vir haar groot bydrae tot Afrikaanse spraak en drama.

Die FAK het ’n buitengewone nominasie ontvang om hierdie jaar ons eietydse ‘boy van Bethulie’, meneer Anthony Hocking, te vereer. Meneer Hocking, wat oorspronklik afkomstig is van Cornwall in die Verenigde Koninkryk, woon reeds sedert 1968 in Bethulie waar hy in 2005 die vervalle ou Royal Hotel (nou gedoop die ‘boeke-hotel’) gekoop het en dit sedertdien in ‘n gewilde toeriste attraksie omskep het. Verder lei hy gereeld historiese staproetes in die omgewing , skryf boeke oor die Anglo-Boereoorlog en werk kliphard in sy gemeenskap om die geskiedenis van Bethulie en omgewing te bewaar en te bevorder.

Hy is vereer met die FAK-Prestigetoekenning vir uitnemende kultuurprestasie vir sy waardevolle bydrae tot die teboekstelling van die Suid-Afrikaanse geskiedenis, veral oor die Anglo-Boereoorlog, asook vir sy bydrae tot erfenisbewaring.

Die program, wat seepglad verloop het, is afgesluit met ’n gesellige kuier rondom ’n glasie wyn en ligte versnaperinge waar gaste ook kon kennis maak met die ontvangers van al die toekennings.

Die geleentheid kan met reg gesien word as een van die hoogtepunte op die jaarlikse BAK-kalender en al die gaste teenwoordig kon getuig van die warm en hartlike gevoel wat hierdie keurige kultuuraand by almal gelaat het.

Almal word vir oulaas gegroet en stap uit in die beeldetuin, buitekant die Ou Goewermentsgebou, waar ou Afrikanerhelde strak die Bloemfonteinse winternag trotseer. Die onuitblusbare vlamme van hoop vir die toekoms brand in elkeen van ons se hart en die waardering vir die bydraes en opoffering van ons vorige generasies, spoor ons opnuut weer aan.

Indien u belangstel daarin om die BAK in hul aktiwiteite te steun, kontak gerus vir:

Prof. Barry Frey – 083 462 1963; of

Willie Engelbrecht – 082 728 1489.

 

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.