Kultuurbouers in Bloemfontein vereer – NP van Wyk Louw-sentrum

Die BAK (Bloemfonteinse Afrikanerkultuurraad) het Donderdag tydens hul jaarlikse eretoekenningsfunksie vier persone vereer vir hul bydrae tot die Afrikaanse taal en kultuur. Hier verskyn van links, dr. Danie Langner (uitvoerende direkteur van die FAK wat ook die NP van Wyk Louw-gedenklesing gelewer het), Danilla Liebenberg wat namens haar oorlede man, Otto Liebenberg die toekenning in ontvangs geneem het, Louis Bothma, Jan Lambrechts, Manie Wolfaardt en Willie Engelbrecht (voorsitter van die BAK).


Die afgelope Donderdag is kultuurbouers vereer vir hul uitsonderlike bydraes tot die Afrikaanse taal en kultuur tydens die jaarlikse BAK Eretoekenningsfunksie en NP van Wyk Louw-gedenklesing wat, in samewerking met die FAK, aangebied is.

Alhoewel ’n snerpende koue front Bloemfontein in ’n ysige greep beetgehad het, was die natuurelemente nie naastenby opgewasse teen die warm kultuurharte van die gaste wat weer die ou raadsaal by NALN volgepak het nie.

Die BAK het vanjaar eretoekennings oorhandig aan vier persone vir hul onderskeie bydraes tot die Afrikaanse taal en kultuur. Die ontvangers was:

  • Jan Lambrechts vir sy besondere bydrae oor baie jare vir die bevordering van die Afrikaanse taal en kultuur in die onderwys en die gemeenskap in die algemeen;
  • Louis Bothma vir sy besondere bydrae tot die Suid-Afrikaanse krygsgeskiedenis, asook tot die Afrikaanse taal en kultuur in die algemeen;
  • Manie Wolfaardt vir sy besondere bydrae tot die bevordering van die Afrikaanse taal en kultuur in die onderwys en die gemeenskap in die algemeen; en
  • Otto Liebenberg (postuum) vir sy toegewyde bydrae tot die bewaring en bevordering van die Afrikaanse taal, kultuur en letterkunde.

Die NP van Wyk Louw-gedenklesing is op treffende wyse deur dr. Danie Langner,  besturende direkteur van die FAK, gelewer en sy volledige toespraak kan hier gelees word.

Die talentvolle Afrikaanse sanger en liedjieskrywer, Jacobus Silwer, het as gaskunstenaar opgetree en gaste is getrakteer op ’n paar van sy oorspronklike liedjies wat onder andere sy treffer debuutsolo “Genade vir Afrika” ingesluit het.

Die harde en toegewyde werk wat kultuurbouers verrig, gaan dikwels ongesiens verby en hulle ontvang nie die erkenning wat hulle verdien nie. Die waarde van geleenthede soos hierdie is dus tweërlei van aard: Eerstens word uitsonderlike prestasie gevier, maar tweedens dien hierdie geleenthede ook as aansporing vir elkeen van ons om ook uit te gaan en in eie reg kultuurbouers te word op elke terrein waar ons onsself ook al mag bevind.

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.