MEDIAVERKLARING: Lesufi wen, maar ons kinders verloor

Die Grondwetlike hof se onlangse uitspraak teen FEDSAS bevestig net weereens hoe dié hof getrou sy rol speel as die juridiese regverdiger en bevorderaar van die regerende party se ongenaakbare ideologie van rassetransformasie.

Volgens Christoff van Wyk, bestuurder van die NP van Wyk Louw-sentrum vir gemeenskapstudies, is Panyasa Lesufi se drogredenasie dat die staat in die beste posisie is om seker te maak dat kinders wat in armer dele woon toegang kry tot hulpbronne, niks anders nie as nog ’n poging om Afrikaanse enkelmedium-onderwys te laat sneuwel. “Lesufi en die regerende elite se politieke agenda is ’n hoër prioriteit as kinders se behoefte aan gehalte onderrig in hul gemeenskap. Lesufi se stryd is nie vir beter en toegankliker onderwys vir alle leerders nie, maar teen Afrikaans en haar sprekers. Sy verbete anti-Afrikaanse stryd is niks anders nie as sosiale ingenieurswese waar groot getalle kinders teen hul sin buite hul gemeenskap verskuif moet word om die regerende party se ideologie van rasse-transformasie te bevorder. Enige ideologie wat ras as ’n hefboom gebruik om die samelewing te transformeer, is moreel verkeerd en onverdedigbaar.”

Die Gautengse regering versaak reeds jare lank hul plig om genoeg skole in armer gebiede te bou. Volgens dr. Danie Langner, besturende direkteur van die NP van Wyk Louw-sentrum, steun die NP van Wyk Louw-sentrum die noodsaaklikheid dat kinders in arm gemeenskappe uitnemende onderwys in hul moedertaal moet ontvang. Langner  waarsku dat “met dié uitspraak word nog hekkies in die pad van kinders in arm gemeenskappe geplaas wat reeds talle struikelblokke moet oorkom. Die gedwonge plasing van kinders in skole buite hul gemeenskap beteken onder andere dat kinders in arm gemeenskappe ure sal moet reis met onbetroubare openbare vervoer. Boonop is daar potensiële aanpassingsprobleme wat nog groter druk op die kinders en skole gaan plaas. ’n Uitnemende skool in ’n arm gemeenskap hef die hele gemeenskap op. ’n Goeie skool skep ’n gevoel van eiewaarde, eienaarskap en trots in enige gemeenskap. Lesufi ontneem die geleentheid van arm gemeenskappe deur die gedwonge verskuiwing van hul  kinders. Lesufi se beleid hef nie op nie, maar versterk eerder die gevoel van minderwaardigheid en ontoereikendheid waarmee arm gemeenskappe dikwels sukkel.  Sy ooglopende agenda van rassetransformasie vervreem gemeenskappe van mekaar en maak die Gautengse Departement van onderwys ontoeganklik vir konstruktiewe gesprek. Lesufi  wen die hofuitspraak, maar kinders verloor.”

Die NP van Wyk Louw-sentrum voorsien dat die hofuitspraak gaan lei tot versnelde privatisering van Afrikaanse skole. Die hofuitspraak laat geen ander alternatief vir Afrikaanse ouers wat hul kinders gehalte onderrig in hul moedertaal wil bied as om privaat skole te stig nie. Die sentrum is van mening dat “die wen-wen oplossing eerder sou wees om as saak van dringende prioriteit doelmatige skole te bou, toegewyde onderwysers op te lei, lui onderwysers wat hul leerders deur swak onderrig benadeel summier af te dank en beskikbare kundigheid van afgetrede onderwysers solank in te span om die kinders in armer gemeenskappe te help. Die Afrikaanse gemeenskap sal voor in die ry staan om kinders in arm gemeenskappe te help.”

 

Ondersteun Afrikaans en Afrikaanse skole deur ‘n vriend te word van die FAK.

KLIEK HIER

1_min_aansluiting_FAK_icon

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.