Waar staan die Afrikaner vandag? ‘n Meningspeiling – NP van Wyk Louw-sentrum

Afrikaners moes oor die afgelope 22 jaar verskeie paradigmaskuiwe maak aan die hand van die ingrypende politieke en sosiale veranderinge wat in Suid-Afrika plaasgevind het. Die verlies aan politieke mag tydens die oorgang na ’n demokratiese bestel, en die Nasionale Party wat tot niet gegaan het, is maar enkele voorbeelde hiervan. Hierdie veranderinge het dan ook verreikende sosio-ekonomiese sowel as demografiese implikasies gehad. Prof. Lawrence Schlemmer se navorsing het byvoorbeeld getoon dat daar na raming 750 000 Afrikaanstalige wit mense tussen 1990 en 2010 geëmigreer het. Al hierdie veranderinge het teweeggebring dat Afrikaners nie meer dieselfde persepsies handhaaf rakende ’n wye verskeidenheid van onderwerpe nie en dat daar soms radikale en noodgedwonge skuiwe in hul denke plaasgevind het. Gevolglik vind organisasies wat Afrikanerbelange voorstaan en wil bevorder, hulself in ’n posisie waar hulle maklik vervreem en uit voeling kan raak van hul lede en ondersteuners.

By die FAK het daar ’n behoefte ontstaan om uit te vind wat Afrikaners se algemene persepsies is rakende onderwerpe wat mense se daaglikse lewens raak.

Die FAK se NP van Wyk Louw-sentrum vir Gemeenskapstudies het ’n projek van stapel gestuur waarvolgens daar gepoog word om persepsies onder Afrikaners te toets, te evalueer en te ontleed. Die doel van die  projek is om deur volgehoue navorsing ’n betroubare metingsinstrument te ontwikkel wat persepsies onder Afrikaners kan toets om sodoende organisasies in staat te stel om strategiese beplanning vir die toekoms te doen.

Gedurende die laaste kwartaal van 2016 het hierdie projek in aanvang geneem en is die eerste tree gegee in hierdie opwindende nuwe fase van navorsing by die sentrum. Vraelyste is op sosiale media versprei en daar is besluit om ses konstrukte, oftewel hooftemas, te toets. Die resultate van die vraelyste is statisties verwerk en ontleed en in twee nuwe verslae saamgevat. Deel I van hierdie verslag is gepubliseer en kan nou van die sentrum se webblad afgelaai word deur hier te kliek.

Deel II van die verslag sal binnekort vrygestel word, so hou gerus die sentrum se webblad dop of ‘like’ die Facebook bladsy om so op hoogte te bly van ons aktiwiteite, asook ander verslae wat deur die loop van jaar gepubliseer sal word.


 

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.