FAK_Andries_Pretorius_Geloftedag_Dirk_Hermann_Brits

1838 – Julius ken jy Johanna van der Merwe? – Dr. Dirk Hermann

Geloftedag toespraak gelewer deur dr. Dirk Hermann op 16 Desember 2018 te Brits. 17 Februarie 1838. ʼn Doodsnag – onverwags. Die Zoeloe-impi’s is oral. Hulle skreeu; vroue skreeu; kinders skreeu en babas huil. Klein Johanna van der Merwe gee nog koeëls vir haar pa aan en toe is hy dood en sy sien haar familie […]

sasol-sandton-9 (1)

Om te stap vir ’n ander normaal – Dr. Dirk Hermann

Op Donderdag 25 Oktober het ’n oranje golf Sandton getref. Duisende mense het “Genoeg is genoeg!” in die nou strate van Sandton gedreunsing en daar was ’n eggo wat die stemme verder gedra het. By die hoë geboue in die hart van nasionale en internasionale kapitaal het mense vanaf stoepe en luukse daktuine foto’s geneem. […]

Nasiebou_FAK_Elirea_Bornman

Die reënboognasie versus die kleure van die reënboog: Deel 6 – Prof. Elirea Bornman

Nasiebou in Suid-Afrika: die pad vorentoe Hierdie artikel is die laaste in ’n reeks deur prof. Elirea Bornman van die Departement Kommunikasiewetenskap aan Unisa. Die artikels is vir plasing voorberei deur die NP van Wyk Louw-navorsingsentrum van die FAK. Die Suid-Afrikaanse samelewing is na sowat 20 jaar van demokrasie steeds ’n erg verdeelde en heterogene […]

Nasiebou_FAK_Elirea_Bornman

Die reënboognasie versus die kleure van die reënboog: Deel 5 – Prof. Elirea Bornman

Die voortbestaan van subnasionale identifisering Alhoewel dit waar is dat etniese en rassebewustheid tydens apartheid gemanipuleer en versterk is, kan apartheidsmanipulering volgens Ramsamy (2007) nie ’n verklaring bied vir die voortbestaan van etniese, rasse- en ander identiteite in die postapartheid-Suid-Afrika nie. Inteendeel, die bekende politieke wetenskaplike, Donald Horowitz, het reeds in 1991 voorspel dat die […]

Nasiebou_FAK_Elirea_Bornman

Die reënboognasie versus die kleure van die reënboog: Deel 4 – Prof. Elirea Bornman

Ekonomiese ontwikkeling Ekonomiese prosesse van modernisering en ontwikkeling word feitlik deurgaans met die idee van nasiebou geassosieer. Dit is byna vanselfsprekend dat eenheid en harmonie nie binne ’n omgewing van armoede en wanhoop kan bestaan nie. Die nuwe Suid-Afrikaanse leierskap het dit goed verstaan en onmiddellik begin met grootskaalse ekonomiese beplanning ten einde ekonomiese ongelykhede […]

Daan_Potgieter_geskiedenis_FAK_Afrikaans

Die toekoms van skoolgeskiedenis – Mnr. Daan Potgieter

Die FAK en die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns het tydens ‘n onlangse oggendsimposium die tema “Die toekoms van skoolgeskiedenis” onder die loep geneem. Dit is gedoen in die lig van die Departement van Basiese Onderwys se voorneme om ‘n nuwe Geskiedeniskurrikulum vir skole daar te stel en ook teen 2023 Geskiedenis as skoolvak verpligtend tot […]

fopnuus_NP_van_wyk_louw_fak_facebook

Samenzweringsdenken: Deel 2 – Jurgen Ceder

In mijn vorige bijdrage (deel 1) wees ik op de vele factoren die complottheorieën zo aantrekkelijk maken. Helaas zijn er een aantal fundamentele redenen waarom die verklaringen zelden of nooit kloppen. De onderstaande argumenten gelden in de eerste plaats voor het schoolvoorbeeld van alle complottheorieën: het idee dat niet Osama Bin Laden en zijn makkers […]

prof_johan_wassermann_fak_skoolgeskiedenis

Die toekoms van skoolgeskiedenis – Prof. Johan Wassermann

Die FAK en die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns het tydens ‘n onlangse oggendsimposium die tema “Die toekoms van skoolgeskiedenis” onder die loep geneem. Dit is gedoen in die lig van die Departement van Basiese Onderwys se voorneme om ‘n nuwe Geskiedeniskurrikulum vir skole daar te stel en ook teen 2023 Geskiedenis as skoolvak verpligtend tot […]

fopnuus_NP_van_wyk_louw_fak_facebook

Samenzweringsdenken: Deel 1 – Jurgen Ceder

Blijkens de  resultaten van  het  onderzoeksbureau IFOP zou  80 procent van  de Fransen  in minstens één  samenzweringstheorie geloven. Zo denkt 55  procent van de Fransen dat hun regering samenspant met de farmaceutische industrie om de gevaren van vaccins te verzwijgen. Niet minder dan 16 procent is ervan overtuigd dat de maanlandingen nooit hebben plaatsgevonden. En […]

Nasiebou_FAK_Elirea_Bornman

Die reënboognasie versus die kleure van die reënboog: Deel 3 – Prof. Elirea Bornman

Die oproep om nasiebou het sedert die aanbreek van die nuwe politieke bedeling in Suid-Afrika ’n baie prominente plek ingeneem. Die nuut verkose ANC regering het begin om fragmente uit die verlede, soos groepverskille, “etniese tuislande” asook grootskaalse ongelykheid en klasverskille te herkonstrueer. Dit is egter moeilik om te verstaan hoe die ANC nasiebou konseptualiseer […]