Afrikaans by die UV

Nieuwe taalstrijd in Zuid-Afrika – Prof. Jaap Steyn

Soos verskyn op die Vlaamse webblad Doorbraak Een belangrijke reden voor onvrede en ongenoegen onder Afrikaanstaligen in Zuid-Afrika, is de behandeling van de Afrikaanse taal door het huidige bewind onder het African National Congress (ANC). Tegenwoordig is Engels de officiële taal terwijl Afrikaans, wat voorheen dezelfde status genoot, voortdurend wordt benadeeld. Dit dwingt Afrikaners tot […]

np-van-wyk-louw-danie-goosen

Die Republikeinse gedagte: ‘n bondige herinnering – Prof. Danie Goosen

Ons herinner hieronder op ’n heel bondige wyse aan die republikeinse gedagte onder Afrikaners, dit wil sê die gedagte wat by verre die belangrikste politiek-filosofiese tradisie onder ons verteenwoordig. Omdat ’n herinnering daaraan egter tot heelwat misverstand aanleiding kan gee, wil ek eers my eie vertrekpunte so duidelik as moontlik verwoord. Hopelik kan dit ons […]

Môre begin vandag: Internasionale toekomsbeelde vir Afrikaners 2030 – ABN

Inleiding   Hierdie dokument stel ’n ontwerpraamwerk-in-opbou voor vir die ontleding van internasionale tendense en die ontwikkeling van internasionale toekomsbeelde tot 2030. Afrikaner-rolspelers kan dit dan in wisselwerking met die Afrikaner Burgerlike Netwerk (ABN) se Afrikaner-scenarios vir 2020[1] verder uitbou.   Die raamwerk is ontwikkel binne die kader van ’n politieke analise-bedryf. As dit egter […]

Lewensbeskouing en waardes

1. Inleiding Daar heers nou reeds vir ’n geruime tyd ’n lewensbeskoulike verwarring onder ons mense. Dit lei tot ’n diepe onsekerheid oor onsself en ons visie op die toekoms. Nogtans is dit belangrik om te onthou dat ons mense tegelyk deur sterk lewensbeskouings gekenmerk word. En in die besonder deur ’n sterk waardesisteem wat […]

Afrikaans op UP

’n Afrikaanssprekende professor aan die Universiteit van Pretoria kla verlede week dat die Afrikaanse studente op dié kampus nie genoeg blootstelling kry nie. Sy skryf dit toe aan die Afrikaanse lesings op die kampus, wat volgens haar die studente isoleer en so verhoed om met die wêreld ‘daar buite’ kontak te maak. Alhoewel die professor […]

Afrikaans en die burgerlike samelewing

Internasionale Moedertaaldag word jaarliks op die 21ste Februarie gevier. Die oorsprong hiervan is studenteprotesaksies in Bengale in 1952. In 1948 het die goewerneur-generaal van Pakistan aangekondig dat Urdu voortaan die enigste ampstaal en taal van onderrig in Oos-Bengale sou wees. In dié gebied was Bengali die moedertaal van meerderheid inwoners en op 21 Februarie 1952 […]