’n Sin vir plek

Die Carel Boshoff-gedenklesing Orania, 15 Junie 2012 Die oogmerk van die lesing hieronder is om enkele belangrike onderskeidinge aan te lê. Dit is immers in en deur onderskeidinge dat ons die dinge beter verstaan. So byvoorbeeld kan ons die mens beter verstaan as ons hom of haar van dinge soos diere, plante en klippe onderskei. […]

Tuli_icon

Belastingstelsel verarm werkendes

Mnr. Trevor Manuel is ’n bekwame en gewilde minister wat die staat se finansies op die oog af goed bestuur. Dit is egter ’n ongelukkige feit dat die Suid-Afrikaanse belastingstelsel besig is om die gemiddelde werknemer en belastingbetaler te verarm. Die probleem is dat die politiek onder die ou én die nuwe regering so oorheers […]

‘n Demokratiese strategie vir Kulturele Vryheid: Voorstel 1

Inleiding: die dubbele omwenteling na 1994   Die ANC se transformasie van Suid-Afrika na 1994 vanaf ‘n Afrikanerstaat na ‘n Afrikastaat, was die voorspel tot die stelselmatige verskuiwing vanaf ‘n liberale grondwetlike bedeling na ‘n linkse Afrikastaat. Met hierdie dubbele omskepping waar so baie op die spel is, moes die ANC steeds versigtig te werk […]

Nihilisme en gemeenskap

Rede gehou by die Instituut vir Grondslae-ondersoek, Sosiale Wetenskappe, Noordwes-Universiteit op 28 Julie 2010 Om ons eie tyd as ‘nihilisties’ te beskryf, is gewis nie ’n vreeslike oorspronklike ding om te doen nie. Daar word immers reeds vanaf die einde van die 18de eeu – dit is reeds vanaf die hoogtepunt van die moderne Verligting […]

Apartheid in perspektief

Voordrag gelewer by Solidariteit     Inleiding Die begrip “Misdaad teen die mensdom” Wording van die begrip misdaad teen die mensdom Die begrip van ’n misdaad teen die mensdom, het volgens Bassiouni[1] die eerste keer in 1907 in die aanhef tot die Haagse Konvensie, wat die gewoontereg rakende gewapende konflik gekodifiseer het. Na die Eerste […]