Tag Archives: Afrikaans
Afrikaners tussen die tye

Afrikaners tussen die tye

deur Prof. Pieter Duvenage  In hierdie bydrae besin ek oor die posisie van Afrikaners as gemeenskap in die tydsgewrig van die hede tussen verlede (tradisie) en toekoms. Voordat daar na die politieke en staatkundige posisie van Afrikaners in die huidige Suid-Afrika gekyk word, gaan ʼn definisie voorgestel word. Helderheid hieroor is nodig omdat ʼn vraag […]

Taalreg raak aard van regstaat diep

Taalreg raak aard van regstaat diep

deur Prof. Danie Strauss  Ons verneem dikwels dat instellings verteenwoordigend van die bevolkingsamestelling van Suid-Afrika moet wees. Volgens Prof. Theuns Eloff is daar 39 tersiêre onderwysinstellings in die land, waarvan 33 Engels is. Sowat 20% van die totale getal studente wat deur hierdie onderwysinstellings bedien word sou verkieslik in Afrikaans hul tersiêre  opleiding wou ontvang […]

Doodsklok vir Afrikaans lui by die Universiteit van die Vrystaat

Doodsklok vir Afrikaans lui by die Universiteit van die Vrystaat

deur Prof. Hennie van Coller  Daar woed in die afgelope tyd weer ’n druk debat rondom Afrikaans en (veral) sy hoër funksies. Sonder sy hoër funksies (soos die gebruik van die taal in die regswese, politiek, media en onderwys) is ’n taal geen volwaardige standaardtaal nie. Veral oor Afrikaans as onderrigtaal op universiteit én op […]

Meneer die president ons sal ons nie laat uitvee nie xs

Meneer die president, ons sal ons nie laat uitvee nie!

deur Dr. Danie Langner Toespraak gelewer by die Afrikaner Krisisberaad op 5 Mei 2015 Afrikaners staan vandag in die beskuldigdebank van die geskiedenis. Sonder ‘n billike verhoor voor ‘n onafhanklike regbank is ons klaar veroordeel en gevonnis. Historiese name van stede en strate word uitgewis. Selfs die geliefde Vrystaat se naam is aanstootlik. Kultuurgoedere wat […]

Het apartheid Afrikaanse universiteite geskep?

Persepsies:   “Afrikaanse universiteite is geskep om Afrikaner-intellektuele op te lei in diens van apartheid.” “Afrikaanse universiteite is ’n direkte gevolg van die apartheidsbeleid dat universiteite gesegregeer word op grond van ras en onvermydelik ook taal.” Bogenoemde twee stellings is albei in alle erns gemaak in debatte oor die voertale van Afrikaanse universiteite. Hulle is […]

np-van-wyk-louw-marinus-wiechers

Die grondwetlike posisie van Afrikaans as Hoëronderwystaal – Prof. Marinus Wiechers

Wat die algemene juridiese posisie van Afrikaans op universiteit betref, word twee vrae aan die orde gestel: Is dit grondwetlik toelaatbaar om universiteite te hê waarin onderrig oorwegend in ’n amptelike taal behalwe Engels aangebied word, meer spesifiek onderrig in Afrikaans – en indien wel, onder welke voorwaardes? Is daar ’n (grondwetlike) vereiste dat Suid-Afrikaanse […]

Ekonomiese strategie vir Afrikaans

Die toekoms van Afrikaans op die NWU-Puk – Henk Schalenkamp

Die onverdiende negatiewe aandag wat die Noordwes-universiteit van die media gekry het en gelei het tot die gewraakte Wessels-verslag het die toekoms van die laaste volwaardige Afrikaanse kampus in Suid-Afrika in die spervuur geplaas. Die reaksie van minister Blade Nzimande was voorspelbaar en hy maak openlik en op tipies revolusionêre wyse gebruik van die geleentheid. […]