Tag Archives: Danie Goosen
Breaking the back of neoliberalism On Goosens Oor gemeenskap en plek

Breaking the back of neoliberalism: On Goosen’s Oor gemeenskap en plek

deur Auwais Rafudeen  Hierdie resensie het oorspronklik op 13 Mei 2015 op Litnet verskyn by: http://huisbou.litnet.co.za/articles/breaking-the-back-of-neoliberalism-on-goosens-oor-gemeenskap-en-plek/ There is deep dissatisfaction among many with the state of the world as it now stands. Wael Hallaq has characterised its crisis as follows: increasing inequality between the haves and have-nots; the breakdown of family bonds and community; and […]

Universiteitswese in Suid-Afrika en die Afrikaner deel 2

Universiteitswese in Suid-Afrika en die Afrikaner (deel 1) – Dr. Morné Diedericks

Goosen (2014) maak in sy artikel “Afrikaanse universiteit en ʼn plurale demokrasie” die volgende standpunt: Die meerderheidsregering is “besig om stukkie vir stukkie die ware grondslae van die plurale demokrasie te vernietig. En ons steeds vaster aan die greep van die totalitêre gees te bind.” Op hierdie standpunt van Goosen bou ek verder in hierdie […]

’n Sin vir plek

Die Carel Boshoff-gedenklesing Orania, 15 Junie 2012 Die oogmerk van die lesing hieronder is om enkele belangrike onderskeidinge aan te lê. Dit is immers in en deur onderskeidinge dat ons die dinge beter verstaan. So byvoorbeeld kan ons die mens beter verstaan as ons hom of haar van dinge soos diere, plante en klippe onderskei. […]

Nihilisme en gemeenskap

Rede gehou by die Instituut vir Grondslae-ondersoek, Sosiale Wetenskappe, Noordwes-Universiteit op 28 Julie 2010 Om ons eie tyd as ‘nihilisties’ te beskryf, is gewis nie ’n vreeslike oorspronklike ding om te doen nie. Daar word immers reeds vanaf die einde van die 18de eeu – dit is reeds vanaf die hoogtepunt van die moderne Verligting […]