Tag Archives: Orania
Stad en land

Stad en land

deur Carel Boshoff IV ‘n Vriend stel onlangs die vraag: “Watter persentasie van ons mense is verstedelik?” Iets waaroor dit moeilik is om betroubare statistiek te vind, selfs al kan jy presies uiteensit wat met “ons mense” bedoel word. Want, om sommer uit die staanspoor af te dwaal, “ons mense” het die plaasvervangende woorde vir […]

NP van Wyk Louw en die derde Afrikaner

Titel: NP van Wyk Louw en die derde Afrikaner Outeur: Carel Boshoff Prys: R150.00 Verskyningsdatum: Junie 2014 ISBN: 978-0-620-60838-1 Formaat: 210 x 148 mm Aantal bladsye: 232 Agtergrond: Wat kom ná die “donker nag van die siel” waarin ’n volk, na sy beste oordeel onder die omstandighede, besluit het om eerder onder te gaan as […]

’n Sin vir plek

Die Carel Boshoff-gedenklesing Orania, 15 Junie 2012 Die oogmerk van die lesing hieronder is om enkele belangrike onderskeidinge aan te lê. Dit is immers in en deur onderskeidinge dat ons die dinge beter verstaan. So byvoorbeeld kan ons die mens beter verstaan as ons hom of haar van dinge soos diere, plante en klippe onderskei. […]

Afrikaneridentiteit, Orania en die politieke werklikhede van Suid-Afrika

Op die oog af mag dit lyk asof ‘n bespreking van Afrikaneridentiteit, Orania en die politieke werklikhede van Suid-Afrika oor drie gegewe groothede handel; oor Afrikaners, Orania en Suid-Afrika. Hoewel ek juis van dié standpunt wil uitgaan, kan ek dit net doen as ek eers aantoon dat dit in werklikheid glad geen vanselfsprekende standpunt is […]